sobota, 22 lutego 2020 r.

Wybrani - posłani

O odnowę ducha apostolstwa dla całego Kościoła i apostolską gorliwość w ukazywaniu współczesnemu światu Jezusa apelował dziś u gnieźnieńskich pallotynek abp Wojciech Polak. Prymas Polski modlił się wspólnie z siostrami w liturgiczne wspomnienie ich patrona i założyciela św. Wincentego Pallottiego. 


W homilii metropolita gnieźnieński wiele uwagi poświęcił powołaniu, które – jak mówił nawiązując do czytań – jest wolnym wyborem samego Boga, owym Boskim „chcę Ciebie i Ciebie potrzebuję”. Jezus przywołuje do siebie tych, których chce mieć blisko, a zatem istotą powołania – tłumaczył abp Polak – jest zawsze i najpierw szczególna bliskość z Chrystusem wyrażająca się w pojęciu „towarzyszenie”.


„Oznacza ono, że ten, którego Jezus powołuje dzieli z Nim nie tylko Jego czas czy drogę, ale nade wszystko Jego los, Jego przeznaczenie i Jego misję. Staje się więc w ten sposób szczególnym towarzyszem Jezusowej drogi. Przyjmuje ją i utożsamia się z nią całkowicie. Jezusowa droga staje się jego drogą. Wybory Jezusa stają się jego wyborami. Styl życia Jezusa staje się jego stylem życia” – mówił Prymas Polski. Zaznaczył przy tym, że podjęcie tej drogi musi być zawsze dobrowolnym wyborem człowieka. Człowiek musi zawsze sam  zdecydować, czy przyjmie Boże powołanie, czy je odrzuci.


„Człowiek jest i pozostaje wolny i tylko do ludzi wolnych Bóg zwraca się ze swoim wezwaniem” – podkreślił arcybiskup gnieźnieński. „To wezwanie – kontynuował – nie ogranicza nikogo w jego decyzjach, ale sprawia, że dana odpowiedź nadaje sens wszystkiemu, co czyni i za czym idzie dalej przez życie. Taka właśnie, wolna odpowiedź na Boże powołanie leżała u podstaw wyboru, który dokonał święty Wincenty Pallotti” – dodał.


Wskazując dalej na przykład założyciela pallotyńskiej rodziny podkreślił, że dobrze rozumiał on, co znaczy wezwanie i powołanie do apostolstwa. Powtarzał: „starajmy się z całych sił czynić wszelkie dobro, a nawet – jeśliby to było możliwe – czyńmy dobro nieskończone w każdej nieskończenie małej chwili pomnożonej nieskończenie, od wszystkich wieczności po wszystkie wieczności”.


„Gdy powoli kończymy Rok Życia Konsekrowanego i gdy prowadzeni przez papieża Franciszka weszliśmy już w Rok Miłosierdzia warto jeszcze raz, zwłaszcza w tym dniu poświęconym świętemu Wincentemu Pallottiemu, prosić Boga o odnowę ducha apostolstwa dla całego Kościoła, a zwłaszcza dla sióstr i braci Zjednoczenia i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Prośmy o naszą apostolską gorliwość, o ducha otwarcia na bliźniego, by ukazywać wszystkim Jezusa, źródło miłości i zbawienia” – mówił na koniec Prymas Polski.


Gnieźnieński dom sióstr pallotynek, nazywany popularnie „Domem pod Lasem”, jest szczególnym miejscem dla całego zgromadzenia. Tutaj pierwsze kroki stawiają siostry postulantki wchodzące na drogę realizacji powołania, tutaj do złożenia ślubów przygotowują się siostry nowicjuszki, tu wreszcie jesień życia przeżywają najstarsze siostry. W „Domu pod Lasem” spotykają się też młodzi i rodziny ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Organizowane są ponadto rekolekcje i dni skupienia dla wspólnot i organizacji kościelnych. 


BK KAI

Polecamy