poniedziałek, 24 lutego 2020 r.

Zebranie Rady Instytutu Prymasa Glempa

Prymas Polski abp Wojciech Polak przewodniczył 8 stycznia dorocznemu zebraniu Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu. Podczas spotkania ogłoszono m.in. tegorocznego laureata Nagrody „Ku Chwale”, którym jest zasłużony inowrocławski kapłan ks. prałat Leszek Kaczmarek.


W spotkaniu uczestniczyli m.in.: biskup bydgoski Jan Tyrawa, kanclerz gnieźnieńskiej Kurii ks.  kan. Zbigniew Przybylski, ks.  kan. Maciej Kuczyński proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Kościelcu, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, burmistrz Pakości Wiesław Kończal oraz Monika Śliwińska dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury. Podczas obrad przyjęto sprawozdanie za miniony rok pracy Instytutu oraz zaplanowano kierunki działalności tej instytucji w jubileuszowym roku 2016. Przyznano także doroczną nagrodę Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa „Ku chwale”, której laureatem, na wniosek prezydenta Inowrocławia, będzie ks. prałat Leszek Kaczmarek, proboszcz inowrocławskiej parafii pw. Zwiastowania NMP, dziekan i koordynator duszpasterstwa dekanatów inowrocławskich, w uznaniu zasług dla dzieła renowacji świątyni Zwiastowania NMP. Uroczystego wręczenia statuetki dokona Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy św. z okazji 3. rocznicy śmierci kard. Józefa Glempa, która sprawowana będzie w niedzielę 17 stycznia o godzinie 12.00 w kościele pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu.


Nagroda „Ku chwale” została ustanowiona wraz z powstaniem Instytutu Prymasa Glempa w 2009 roku. Jej laureatami są: prezydent Inowrocławia Ryszard Brezja, regionalista Edmund Mikołajczak, historyk prof. Jerzy Pietrzak, lekarz prof. Antoni Pruszewicz, abp Tomasz Peta, metropolita Astany w Kazachstanie oraz działaczka katolicka i poetka Teresa Klonowska. Nagrody wręczał osobiście śp. kard. Glemp podczas dorocznych wizyt w Inowrocławiu z okazji rocznicy swoich urodzin i chrztu świętego.

 

Fot. B. Zarzycka

Polecamy