piątek, 29 maja 2020 r.

20 września

Wtorek 20 września obchodzony będzie z zachęty papieża Franciszka jako dzień modlitwy o pokój na świecie. Tego dnia Ojciec Święty będzie przewodniczyć międzyreligijnemu spotkaniu w Asyżu. Pamiętajmy i włączmy się w modlitwę w tej szczególnej intencji. Specjalny Dzień Modlitwy odbędzie się m.in. w sanktaurium w Markowicach


Spotkanie w Asyżu odbędzie się po raz trzydziesty. Zapoczątkował je 27 października 1986 roku papież Jan Paweł II. Zaprosił wówczas do miasta św. Franciszka przywódców religijnych z całego świata. Przybyło 47 delegacji 13 religii – chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, buddyzmu, hinduizmu, dźinizmu, sikhizmu, zaratusztrianizmu oraz kilku tradycyjnych religii Afryki i Ameryki. Niekatolicki świat chrześcijański reprezentowali prawosławni, wschodnie Kościoły niechalcedońskie, anglikanie, starokatolicy i protestanci – luteranie, reformowani, metodyści, baptyści, mennonici, kwakrzy, Uczniowie Chrystusa, brat Roger i kilku jego współbraci ze Wspólnoty w Taizé, a także Światowa Rada Kościołów oraz Międzynarodowe Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Młodzieży.  Trzy dekady po tym wydarzeniu w Asyżu, wspólnie z przedstawicielami różnych religii i kultur, modlić się będzie papież Franciszek. Spotkanie, któremu przyświeca hasło „Religie i kultury w dialogu. Pragnienie pokoju”, rozpoczęło się w niedzielę 18 września. Ojciec Święty będzie przewodniczyć głównym uroczystościom 20 września i już teraz prosi o modlitewne wsparcie wszystkie Kościoły partykularne. Do włączenia się w modlitwę o pokój zachęcił też w niedzielę na Twitterze Prymas Polski. 

 

 

    

 

 

Polecamy