sobota, 6 czerwca 2020 r.

Święto Podwyższenia Krzyża

„Oddawanie czci Krzyżowi naraża niekiedy na szyderstwo, a nawet prześladowania, lecz także potwierdza nasze zbawienie, w śmierci Jezusa na Krzyżu bowiem, w tej jedynej śmierci, jest życie” – mówił w obchodzone 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego abp Wojciech Polak. 


Prymas Polski modlił się rano z wychowawcami seminariów diecezjalnych i zakonnych, szkolącymi się od 12 września w nowopowstałym gnieźnieńskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym. W homilii przywołał raz jeszcze zachętę z liturgii słowa, aby spojrzeć na krzyż, na Ukrzyżowanego, albowiem w tym spojrzeniu jest życie. „Widzieć i patrzeć to znaczy nade wszystko pojąć, czyli wewnętrznie przyjąć, przyjąć z wiarą, przesłanie o tej jedynej śmierci, w której jest życie” – podkreślił, powtarzając za papieżem Janem Pawłem II, że w tajemnicy krzyża, w tajemnicy odkupienia człowiek zostaje „na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo, stworzony na nowo”.


Krzyż – kontynuował – objawia też tajemnicę miłości Boga posuniętej aż do oddania życia. „Ukrzyżowany niesie na sobie i w sobie, z ofiarną miłością, rany fizyczne, moralne i duchowe ludzkości. Bo obejmując drzewo krzyża, Jezus obejmuje nagość i głód, pragnienie i samotność, cierpienie i śmierć mężczyzn i kobiet wszystkich czasów” – cytował dalej słowa papieża Franciszka z krakowskich Błoni abp Polak i dodał w kontekście szkolenia, że obejmuje także „wszystkich wykorzystanych i odartych z ich ludzkiej godności, dzieci i młodzież, wszystkie ofiary tych okropnych przestępstw nadużyć seksualnych”.


W swoim słowie Prymas nawiązał też do wydanej niedawno książki-wywiadu z Benedyktem XVI „Ostatnie rozmowy”. Czytając ją zwrócił uwagę na wyzwanie papieża seniora, który przyznał,  że „papież musi każdego dnia składać świadectwo, każdego dnia konfrontowany jest z krzyżem, i wciąż ma do czynienia z martyria w sensie przeżywania cierpień świata i jego problemów”.


„Czytając te słowa wróciło do mnie to, co kiedyś, przed paryską katedrą Notre-Dame, powiedział ten sam papież Benedykt XVI, a mianowicie, że oddawanie czci Krzyżowi naraża niekiedy na szyderstwo, a nawet prześladowanie. Krzyż bowiem w pewnym sensie wystawia na niebezpieczeństwo człowieka, lecz także i przede wszystkim umacnia łaskę Bożą i potwierdza nasze zbawienie. I pomyślałem sobie, że przecież sytuacje, o których w czasie tego szkolenia mówicie jako wychowawcy seminaryjni, są dla was często naznaczone właśnie tego typu konfrontacją z krzyżem i zarazem wystawiają was i będą was wystawiać na to właśnie niebezpieczeństwo, bo przed tym nie da się zabezpieczyć, choć dobre poznanie problemów, które podejmujecie może dopomóc w odważnym i otwartym ich zrozumieniu i kompetentnym działaniu” – stwierdził metropolita gnieźnieński, dodając, że trzeba tu także łaski wiary, by w tej krzyżowej konfrontacji i w tym wystawianiu na niebezpieczeństwo „dać odpór naturalnemu lękowi czy oporowi i jeszcze raz zobaczyć Jezusa, który obejmując drzewo krzyża, także i teraz, również przez waszą posługę, obejmuje wszystkie te trudne sytuacje”.


Szkolenie w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym rozpoczęło się w poniedziałek 12 września i potrwa do piątku. Uczestniczą w nim wychowawcy seminariów diecezjalnych i duchownych z całej Polski. Tematyka dotyczy szeroko pojętej profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Organizatorem jest Konferencja Rektorów i Centrum Ochrony Dziecka. 


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy