wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Dekrety - dziekani

Z dniem 7 maja br. abp Wojciech Polak Prymas Polski mianował:

 

Ks. Wojciecha Daneckiego, proboszcza parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy, dziekanem dekanatu kruszwickiego na okres 5 lat;

 

Ks. Stanisława Tokarczyka, proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim, wicedziekanem dekanatu kruszwickiego na okres kolejnych 5 lat;


 

Z dniem 1 lipca br. abp Wojciech Polak Prymas Polski mianował:

Ks. kan. Michała Stolarskiego, proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej i parafii pw. MB Królowej Polski w Dąbrowie Wielkiej, dziekanem dekanatu złotnickiego na okres kolejnych 5 lat;

 

Ks. kan. Ryszarda Balika, proboszcza parafii pw. bł. Jolenty w Gnieźnie, dziekanem dekanatu gnieźnieńskiego II, do czasu przejścia na emeryturę;

 

Ks. Mariana Skibińskiego, proboszcza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cieninie Kościelnym, wicedziekanem dekanatu golińskiego, na okres kolejnych 5 lat. 

Polecamy