wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Pierwsza pomoc w Caritas

Pierwszy kontakt i pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej stanowiły temat spotkania szkoleniowego zorganizowanego 26 czerwca przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Z zaproszenia skorzystali pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci i pedagodzy.


Wykład „Dobry początek czyli zasady skutecznej pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej. Przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji” wygłosiła Agnieszka Rusińska, kurator sądowy z Poznania oraz superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W konferencji zwracała szczególną uwagę na znaczenie pierwszego kontaktu z osobą doświadczającą przemocy. Spotkanie miało także na celu rozpropagowanie w środowisku osób zajmujących się pomocą osobom doświadczającym przemocy działalności Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej uruchomiła go w lutym tego roku we współpracy z poznańską Fundacją „Dziecko w Centrum” i przy finansowym wsparciu funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.


Ośrodek mieści się na os. Orła Białego 20. Osoby zgłaszające się po wstępnej rozpowie z pracownikiem pierwszego kontaktu mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawnika i psychologa.

 

Godziny dyżurowania Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem:
poniedziałek- czwartek: 10.00 – 17.00
wtorek-piątek: 9.00 – 16.00
środka: 13.00 – 20.00
sobota: 9.00 – 13.00

 

Polecamy