środa, 12 sierpnia 2020 r.

Prymas w Ełku

„Nie ma i nie może być innego Kościoła jak ten, który szeroko otwiera drzwi i wychodzi na spotkanie sióstr i braci, by życiem zaświadczyć o Chrystusie” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas jubileuszu 25-lecia diecezji ełckiej. Jednym z jej patronów jest św. Wojciecha. 


Uroczystość odbyła się 8 czerwca na Placu św. Jana Pawła II z udziałem biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych, przedstawicieli lokalnych władz, wiernych świeckich oraz reprezentantów wspólnot i stowarzyszeń. W homilii metropolita gnieźnieński przypomniał słowa św. Jana Pawła II wygłoszone w tym miejscu dokładnie przed 18 laty, kiedy z mocą mówił: odwagi! Życzę wam odwagi. Bóg jest z wami. Przyszłość należy do was. Zawsze z Chrystusem i Jego Matką, idźcie ku tej przyszłości. Idźcie ku tej przyszłości świadomi tych sił, jakie macie w sobie, w duszach i ciałach waszych.

 
„Idźcie więc ku przyszłości! – powtórzył za papieżem Prymas. – Taki przecież był początek Kościoła, kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy otworzyły się zamknięte drzwi Wieczernika, a pełni odwagi i entuzjazmu uczniowie wyszli z ukrycia, by głosić Ewangelię. Nie ma i nie może być bowiem innego Kościoła jak ten, który szeroko otwiera drzwi i wychodzi na spotkanie sióstr i braci, by życiem zaświadczyć o Chrystusie – stwierdził dalej abp Polak dodając, że Kościół zbudowany jest na świadectwie życia takich właśnie ludzi. Jest zbudowany na świadectwie życia i męczeństwa świętego Wojciecha i świętego Brunona, patronów diecezji ełckiej, którzy złączeni z Chrystusem węzłem nadziei i miłości, a nade wszystko wiarą poświadczoną życiem, uczą nas, że prawdziwa przyjaźń zobowiązuje. Nie jest bowiem nic nie znaczącym związkiem czy jakimś luźnym przekonaniem, które można tak łatwo zmienić lub odwołać. Jej ceną jest przecież męka, śmierć na krzyżu i krew przelana dla naszego zbawienia.


Prymas podkreślił również, że świętowanie jubileuszy ma sens i znaczenie tylko wtedy, kiedy stają się one dowodem naszej wierności zobowiązaniom, naszej czujności i gotowości, naszego posłuszeństwa, zaufania i jedności.


„Aby tak żyć potrzebujemy Jego obecności. Potrzebujemy, by Chrystus Pan bardziej stawał się obecny wśród nas. Potrzebujemy więc wspólnoty, w której znajdziemy wsparcie w naszej drodze, i w której Jego obecność i Jego zbawcza miłość są naprawdę widzialne i dotykalne. Potrzebujemy też – jak przypomniał nam w swych katechezach środowych o chrześcijańskiej nadziei papież Franciszek – byśmy my sami byli dla innych nośnikami tej nadziei. W tym sensie możemy z niezachwianą pewnością powiedzieć, że Chrystus potrzebuje również nas” – stwierdził abp Polak.


Na zakończenie Eucharystii biskup ełcki Jerzy Mazur zawierzył diecezję Matce Bożej Fatimskiej. Poprzez ten akt uczestnicy uroczystości zobowiązali się do szczególnej troski o rodzinę, obronę życia poczętego oraz zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu Maryi.


BK

 

 

Fot. P. Bączyński

Polecamy