wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Rekolekcje i pielgrzymka

W czerwcu rozpoczęła się seria rekolekcji dla świeckich nauczycieli religii archidiecezji gnieźnieńskiej, organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Pierwsza seria tychże rekolekcji odbyła się w dniach 10 – 11 czerwca w klasztorze sióstr pallotynek w Gnieźnie. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Radosław Kaźmierski z Wydziału Katechetycznego. W ramach dwudniowego spotkania jego uczestnicy brali także udział w wybranych punktach trwającego wówczas w Gnieźnie Kongresu Wincetyńskiego.


Odbyły się również rekolekcje biblijne połączone z warsztatami metodycznymi, którym towarzyszyło hasło: „Ona i on w Biblii”. Rekolekcje prowadził ks. Dariusz Larus z Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie. Starotestamentalne treści przekazywał ks. Piotr Waszak, a nowotestamentalne ks. Paweł Podeszwa, bibliści, moderatorzy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, wykładowcy w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Z kolei impulsy metodyczne do tematu, tym razem w formie pracy z obrazem biblijnym, proponowała i prezentowała Teresa Kowalczyk z Wydziału Katechetycznego. 


W pierwszych dniach wakacji (26-27 czerwca) katecheci wraz ze wspomnianymi moderatorami Dzieła Biblijnego i przewodniczącą Wydziału Katechetycznego, odbyli pielgrzymkę do Torunia i Pelplina. Zwiedzili miasto, w tym katedrę i sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Gościli w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, a także siedzibie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Następnie udali się do Pelplina, gdzie mieli okazję zobaczyć m.in. zabytkową Biblię Gutenberga, która znajduje się w Muzeum Diecezjalnym. W drodze powrotnej zatrzymali się w Strzelnie, by zobaczyć zabytkową bazylikę Świętej Trójcy oraz romańską rotundę św. Prokopa. Jako, że była to pielgrzymka każdego nauczyciele uczestniczyli w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlili się również za wstawiennictwem św. Jana Pawła II pogłębiając i rozważając jego nauczanie. W lipcu planowany jest pielgrzymkowy wyjazd na Jasną Górę oraz wędrowne rekolekcje w Karkonoszach.


Fot. Wydział Katechetyczny 

Polecamy