piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Spotkanie z historią

W Muzeum Początków Państwa Polskiego oglądać można wystawę fotografii romańskiej architektury sakralnej Europy i Polski. Wśród prezentowanych obiektów są także świątynie naszej archidiecezji. Autorem zdjęć jest współpracujący z archidiecezja.pl gnieźnieński fotograf Jerzy Andrzejewski.


Ekspozycja jest owocem kilkuletniej pracy przy projektach naukowych związanych z badaniem i dokumentacją romańskiej architektury sakralnej w Europie. Obok przepięknych klasztorów i świątyń z terenu Francji i Niemiec zobaczyć można także budowle romańskie zachowane na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej – w Kruszwicy, Inowrocławiu, Mogilnie i Strzelnie. Jak podkreślają organizatorzy ekspozycji, wybrane kadry ze spotkań z murowaną architekturą romańską, czy może lepiej z jej pozostałościami, pozwalają docenić zarówno walor techniczny zdjęć, jak i urok ukazanych miejsc. Nie trzeba być specjalistą w dziedzinie historii architektury, by dzięki działalności Jerzego Andrzejewskiego docenić piękno tych zabytków sprzed wieków. Surowa w wyrazie architektura romańska, o masywnych bryłach, oszczędnym detalu rzeźbiarskim, szorstkiej fakturze muru z bloków kamienia lub cegły oferuje wiele doznań, którym fotografia stara się dać świadectwo. Uzupełnieniem wystawy zdjęć jest pokaz wybranych średniowiecznych detali architektonicznych z kolekcji MPPP w Gnieźnie.


Wystawa będzie czynna do końca wakacji. Zapraszamy.


Jerzy Andrzejewski ur. 20 stycznia 1948 r., z zawodu technik fotograf. Fotografią zajmuje się od 1968 r. Od 2000 r. współpracuje z MPPP w Gnieźnie i archidiecezją gnieźnieńską oraz z Instytutami Historii Sztuki w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Jego zdjęcia publikowano w kilkunastu albumach o charakterze popularno-naukowym oraz katalogach wystaw. Znaczna część prezentowanych na wystawie zdjęć zabytków polskich powstała w ramach projektu naukowego, którego efektem stał się album "Kościoły romańskie w Polsce” z tekstem prof. UAM dr. hab. Jarosława Jarzewicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wyd. M, Kraków 2014).


BK
Fot. B. Kruszyk 

Polecamy