wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Temat: małżeństwo i rodzina

W Gnieźnie trwa I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny. Dwudniowe spotkanie gromadzi duchownych i świeckich zaangażowanych we wspólnotach i ruchach działających na rzecz małżeństwa, rodziny i ochrony życia. Gościem forum będzie i głos zabierze m.in. kard. Kevin Joseph Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.


Spotkanie odbywa się w gnieźnieńskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym. Uczestników, prelegentów i gości witał Prymas Polski abp Wojciech Polak, który wskazując na tematykę obrad, pytał za papieżem Franciszkiem, czy małżeństwo i rodzina są wciąż dobrą nowiną dla współczesnego świata? „Jestem pewien, że tak” – powtórzył za Ojcem Świętym Prymas, dopowiadając, że to TAK oparte jest na mocnym namyśle Boga. „My także, jako Kościół, jako wspólnoty, stowarzyszenia, fundacje, pragniemy powiedzieć nasze tak dla małżeństwa i rodziny. Pragniemy poprzez prace tego forum odnowić głoszenie Ewangelii małżeństwa i rodziny oraz odnowić nasze duszpasterskie zaangażowanie w tym kierunku” – mówił abp Polak.


Prymas odniósł się także w rozmowie z dziennikarzami do jednego z tematów panelowych, dotyczących towarzyszenia osobom po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego. Jak podkreślił, konieczne jest przede wszystkim dobre rozeznanie i towarzyszenie osobom po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego, żyjącym w związkach nieformalnych i niesakramentalnych. Jak powtórzył raz jeszcze za papieżem Franciszkiem, osoby takie nie są ekskomunikowane, ale mają swoje ważne miejsce w Kościele. „Mam takie poczucie, że rolą Kościoła jest przede wszystkim zaproszenie tych osób do tego, by bardziej uczestniczyły w życiu Kościoła. Ważne jest wyjście do tych osób, dobre rozeznanie ich sytuacji i towarzyszenie im w ich drodze” – podkreślił Prymas Polski. Mówiąc o samym spotkaniu wskazał na znaczenie współpracy i współdziałania różnych instytucji, grup i osób zaangażowanych w działania na rzecz rodziny. „Nie chodzi o to, aby wszystkie inicjatywy były takie same, by ktoś je zmonopolizował, ale byśmy potrafili z sobą współpracować i by ta współpraca przynosiła jak najlepsze owoce” – zaznaczył abp Polak dodając, że troska o rodzinę musi dotyczyć wszystkich etapów jej rozwoju i życia, poczynając od towarzyszenia młodym podczas przygotowania do małżeństwa, poprzez czas przeżywanie życia małżeńskiego i rodzinnego. 


W pierwszej części spotkania zebrani mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów. O filozoficzno-antropologicznych podstawach małżeństwa i rodziny mówił ks. prof. Tadeusz Guz z KUL. Przywołując nauczanie św. Jana Pawła II prelegent wskazał, że decydującą rolę w odczytaniu natury i powołania człowieka odgrywa koncepcja Boga, który jest miłością. Za niektórymi próbami deformacji człowieka – stwierdził – kryją się więc w istocie próby deformacji Boga. Ksiądz prof. Guz przypomniał także, że według zamysłu Boga małżeństwo i rodzina to małżeństwo jednej kobiety z jednym mężczyzną i budowana na tym małżeństwie rodzina. Jest ona taka z ustanowienia boskiego, a więc człowiek sam nie może ustanawiać natury małżeństwa i rodziny. „Jeśli ktoś chciałby inną koncepcję małżeństwa, to znaczy, że u podstaw tego kryje się inna koncepcja Boga, o ile Bóg jest tam w ogóle pomyślany” – dodał.


Prelegent zauważył również, że fundamentalnym pytaniem o naturę małżeństwa jest w istocie pytanie, które Jezus postawił Piotrowi: czy mnie miłujesz? „Miłość jest fundamentem. Jeżeli małżonkowie mówiliby przez całe życie: miłuję ciebie, to myśl o jakiejkolwiek formie kryzysu by się nie pojawiła. Jeżeli mamy więc do czynienia z poważanymi ranami na bytowości małżeństwa, to w tej głównej rzeczy, że małżonkowie nie stawiają na miłość, a nie postawić na miłość to rozminąć się ze swoją własną ludzką naturą. Bo po co ja istnieję jako człowiek? Po to, by miłować” – tłumaczył ks. prof. Guz dodając, że „odzyskanie prymatu miłości Boga, który jest miłością i naszej natury, która jest zdolna do miłowania, jest dla nas, jak tlen dla płuc”. „Ani państwa ani Kościoła nie będziemy mogli odnawiać, jeśli struktury prawdy i miłości nam się rozmyją” – dodał. Podkreślił również, że wśród dóbr małżeństwa najważniejsze jest dziecko. Zgoda na tę prawdę ma znaczenie i wpływa nie tylko na rodzinę, ale także na rozwój społeczeństwa i państwa. „Gdybyśmy wszystko podporządkowali pod dziecko, bylibyśmy jednym z najdynamiczniejszych społeczeństw w Europie. Dlatego ważne jest odzyskanie prawdy o dziecku. Dziecko powinno być bezwzględnym priorytetem w państwie i Kościele” – podkreślił ks. prof. Guz.


Drugim prelegentem był ks. Przemysław Kwiatkowski, rektor gnieźnieńskiego PWSD, wykładowca Instytutu Jana Pawła II w Rzymie, który mówił o reminiscencjach adhortacji Amoris Laetitia w świetle teologii ciała św. Jana Pawła II. Rozwijając temat kapłan wielokrotnie podkreślał wagę i konieczność podejmowania tematu teologii ciała oraz edukowania i wychowywania w tym kierunku. „Bardzo potrzeba katechezy na ten temat, potrzeba ewangelizacji ludzkiej miłości. Dziś, kiedy kradnie się seksualność, kiedy kradnie się nam miłość, małżeństwo, my patrzymy i czekamy. Czy mówimy o teologii ciała? Dlaczego nie ma tu osób poniżej 20 roku życia? To jest pytanie na dziś. Jak o teologii ciała mówić i jak ją przekazywać na każdym etapie ludzkiego życia, bo teologia ciała – dodał ks. Kwiatkowski – zna wszystkie pory roku, dotyczy i trwa przez całe życie”. Naświetlając dalej i wyjaśniając nauczanie św. Jana Pawła II i Franciszka w tym kierunku zwrócił uwagę, że obecny papież, dostrzegając współczesne banalizowanie i jednocześnie ubóstwianie seksualności, zostawił nam to jedno ważne zadanie, byśmy tego tematu nie zostawili i nie pozwolili go sobie ukraść.


Głos podczas obrad zabrał także dr hab. Mieczysław Guzewicz, który reprezentował na spotkaniu minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Elżbietę Rafalską. W swoim wystąpieniu skupił się na systemowych formach wsparcia współczesnej polskiej rodziny – tych już realizowanych i tych planowanych.


W gnieźnieńskim Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny uczestniczą duszpasterze rodzin, doradcy życia rodzinnego, przedstawiciele ruchów i wspólnot o charyzmacie rodzinnym, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz małżeństwa, rodziny i życia. Na zakończenie pierwszego dnia obrad sprawowana będzie Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej, której przewodniczyć będzie kard. Kevin Joseph Farrell, szef Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Msza św. będzie transmitowana na stronie www.archidiecezja.pl oraz kanale YouTube archidiecezji gnieźnieńskiej. Jutro purpurat wygłosi referat nt. zaangażowania świeckich w głoszenie Ewangelii Rodziny. Organizatorem forum są: Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin oraz Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Spotkanie organizowane jest w ramach obchodów 600-lecia prymasostwa w Polsce.


B. Kruszyk KAI

 

 

 

video P. Kujawski


Fot. E. Bartkiewicz KEP

Polecamy