wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Wybrana przez Jezusa - wybrała Go na wieki

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w gnieźnieńskim Karmelu, podczas Eucharystii sprawowanej o godzinie 11.00, siostra Miriam od Ducha Świętego złożyła Profesję Uroczystą – „już na zawsze”…


Liturgii, wśród licznie zgromadzonych celebransów, przewodniczył prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Jan Malicki. „Jak Samarytance Jezus dał poznać swoje pragnienie, aby Go przyjęła, tak i ja słyszałam w sercu wołanie Jezusa: daj mi pić... Poruszało mnie bardzo, że Ten, Który jest Miłością jest niekochany. Ma tak mało prawdziwych przyjaciół ufających Jego dobroci. Samotny, zmęczony siedział przy studni mojego życia i prosił mnie o miłość. W głębi serca czułam, że odpowiadając na Jego pragnienie sama zostanę nasycona i szczęśliwa... Zaufałam i nie zawiodłam się”.


Siostra Miriam – Maria Czarnecka – córka tej ziemi, mieszkała we wsi Kocanowo niedaleko Pobiedzisk. Wzrastając w rodzinie rolniczej spotykała Boga w pięknie przyrody, wśród łan zbóż i pól truskawkowych. Rodzice – Irena i Michał - przekazali jej wiarę ze szczególnym rysem miłości do Niepokalanej, która od Chrztu Świętego została jej szczególną Patronką.  To właśnie rodzice byli dla niej przykładem, że miłość wyraża się w służbie i zapomnieniu o sobie, oni troszczyli  się o ubogich i potrzebujących z całą hojnością serca. Miłość do Maryi prowadziła ją do coraz głębszego odkrycia Jej Syna – Jezusa. Wierna pielgrzymkom na Jasną Górę poznawała Go coraz bardziej, a On Sam pociągał ją i przekonał, że nikt i nic nie nasyci głębokiego pragnienia jej serca. Karmel poznała dzięki św. Teresce od Dzieciątka Jezus, dojrzewając w powołaniu do wstąpienia przez cały czas studiów inżynierskich na kierunku technologii żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.


„Przekonałam się że tylko Jezus może zaspokoić moje pragnienia kochania i bycia kochaną. On  okazał mi łaskę otwierając mi ucho na Słowo Boże, które oświeca moje życie. Poznając prawdę o sobie w świetle Jego Miłości doświadczam jeszcze głębiej, że tylko On jest źródłem wody żywej”.


Po złożonej Profesji s. Miriam zaśpiewała antyfonę: „Zostałam poślubiona Temu, Który jest Synem Przedwiecznego Ojca, narodził się z Maryi Dziewicy i stał się Zbawicielem całego świata”. W tych słowach wyraziła nie tylko radość wybrania i całkowitej odpowiedzi danej Jezusowi, jest to również dla nas wszystkich zapewnienie, że nie zapomni w swoich modlitwach o naszej diecezji, Kościele i całym świecie – jak Ten, za którym poszła do końca. 


Tekst i fot. Karmel Gniezno 

Polecamy