środa, 12 sierpnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe

dnia 28.06.2017 r. dokonano modyfikacji treści zapytania ofertowego dotyczącego wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych w Katedrze  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie w związku z realizacją projektu pn. Renowacja i konserwacja Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski poprzez wydłużenie terminu składania ofert.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do godziny 13.00: od dnia 17.05.2017 r. do dnia 20.07.2017 r.


Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na wzorach stanowiących załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego tj.

Archidiecezja Gnieźnieńska
ul. Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno
Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

Polecamy