piątek, 28 lutego 2020 r.

"Chodził zawsze z Bogiem"

Wspólnota parafialna w Budzisławiu Kościelnym rozpoczęła Adwent poznając postać i życie bł. Honorata Koźmińskiego oraz duchowość założonego przez niego Zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

W pierwszą niedzielę Adwentu w parafii gościły siostry Iwona, Agnieszka i Joanna, które podczas Mszy św. i spotkań z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, dzieliły się swoim doświadczeniem Boga i opowiadały o założycielu swojego zgromadzenia bł. Honoracie Koźmińskim. To szczególna postać. Jako młody człowiek stracił najpierw wiarę, a potem wolność. Oskarżony o spisek przeciw caratowi, osadzony w Cytadeli Warszawskiej, walczył tam nie tylko z cierpieniem fizycznym, ale także z Bogiem i z samym sobą. Zwyciężyła – jak sam wyznawał – łaska, wyproszona dzięki modlitwom matki przez przyczynę Matki Najświętszej. W święto Wniebowzięcia przeżył nawrócenie i wkrótce został zwolniony z więzienia. Odbył spowiedź, którą zapoczątkował nowe życie. Po głębokim namyśle i modlitwie w wieku 19 lat wstąpił do Zakonu Ojców Kapucynów w Warszawie i jako duchowy syn św. Franciszka 27 grudnia 1852 roku przyjął święcenia kapłańskie. Zmarł w 1916 roku w opinii świętości.  Jeden z naocznych świadków powiedział, że życie O. Honorata może określić jednym słowem: „Chodził zawsze z Bogiem”.

Więcej o bł. Honoracie Koźmińskim i zgromadzeniu TUTAJ


Uczestnicy Eucharystii dowiedzieli się, że niehabitowa wspólnota życia zakonnego stara się naśladować Chrystusa i Jego Matkę, szczególnie w tajemnicy Ich prostego i ukrytego życia. Zgromadzenie szczególną uwagę zwraca na szerzenie wiedzy religijnej i kształtowanie sumienia chrześcijańskiego, na współdziałanie w duszpasterskich zadaniach Kościoła oraz niesienie  różnorodnej pomocy ludziom cierpiącym i potrzebującym. Powołaniem służek jest apostolska służba ludziom zwłaszcza w środowisku wiejskim. Spotkanie zakończyło się ucałowaniem relikwii bł. Honorata Koźmińskiego oraz możliwością nabycia lekarstwa duchowego w postaci różańca i  złożenia deklaracji modlitewnej SOS (Sercem Ogarnąć Serce).


J. Rewers/BK

Polecamy