czwartek, 27 lutego 2020 r.

Katecheci adwentowo

Pierwsze dni nowego roku duszpasterskiego w archidiecezji gnieźnieńskiej to dla świeckich nauczycieli religii czas przeżywania adwentowych dni skupienia, organizowanych przez Wydział Katechetyczny już od 15 lat. Spotkania odbyły się w czterech rejonach: w sobotę 2 grudnia w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie oraz w parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu, a 9 grudnia w parafii pw. św. Wojciecha we Wągrowcu i parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie.


W Gnieźnie katecheci rozważali zasady chrześcijańskiego wyzwolenia według sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie. Konferencje wygłosił ks. dr Michał Sołomieniuk, wykładowca PWSD i dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego. W czasie pracy w małych grupach uczestnicy dyskutowali o wewnętrznej wolności człowieka według ks. Blachnickiego. W Inowrocławiu skupienie adwentowe poprowadził ks. Marcin Kulczynski, sekretarz Prymasa Polski, który w pierwszej części spotkania odpowiadał na pytania nurtujące obecnie katechetów, a następnie podjął refleksję nad biblijno-teologicznym przesłaniem adwentowego oczekiwania.  


W tym roku po raz pierwszy dzień skupienia odbył się w Kleczewie. Spotkanie poprowadził ks. dr Radosław Kaźmierski z Wydziału Katechetycznego, który w nawiązaniu do hasła roku duszpasterskiego, podjął temat działania Ducha Świętego w życiu człowieka i wiary w to, że Jego mocą możemy uczynić wiele dobrego. W Wągrowcu z kolei katechetów w czas Adwentu duchowo wprowadził ks. Sebastian Kołodziejczyk, wikariusz w miejscowej parafii pw. św. Wojciecha, który mówił m.in. o wierności Bogu, Słowu Bożemu oraz dawaniu chrześcijańskiego świadectwa w codziennym życiu.


Podczas spotkań adwentowych, będących stałym elementem formacji duchowej osób świeckich zaangażowanych w dzieło katechizacji archidiecezji gnieźnieńskiej, był czas na adorację Najświętszego Sakramentu, sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystię. Na zakończenie uczestnicy dnia skupienia z okazji nowego roku duszpasterskiego przeżywanego pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2, 4) otrzymali od Wydziału Katechetycznego pamiątkowe zakładki do książki z tekstem modlitwy o dary Ducha Świętego.Fot. ks. P. Kowalski, T. Kowalczyk, FB parafia Kleczew

Polecamy