piątek, 21 lutego 2020 r.

LSO: spotkanie animatorów

Animatorzy Liturgicznej Służby Ołtarza w archidiecezji gnieźnieńskiej podsumowali półroczną pracę podczas dwudniowego spotkania zorganizowanego w dniach 8-9 grudnia w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie.


Uczestnicy spotkania wzięli m.in. udział w warsztatach dydaktyczno-katechetycznych przygotowanych i prowadzonych przez dr Teresę Kowalczyk, przewodniczącą Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Wysłuchali także wykładu ks. Waldemara Myki nt. zadań i roli animatora oraz dzielili się doświadczeniem z dotychczasowej aktywności w swoich parafiach. Omówiono także plany pracy oraz zaangażowania w inicjatywy diecezjalne w najbliższej przyszłości. W spotkaniu uczestniczył także diecezjalny duszpasterz LSO ks. kan. Jakub Dębiec oraz klerycy gnieźnieńskiego seminarium duchownego.


Grupa animatorów LSO powstała w ramach I Archidiecezjalnej Szkoły Animatora LSO, która odbyła się w sierpniu w miejscowości Maniowy, w czasie wczaso-rekolekcji służby liturgicznej. Organizatorzy już teraz zapraszają do udziału w kolejnej edycji szkoły animatora, która odbędzie się w sierpniu przyszłego roku. Polecamy