czwartek, 27 lutego 2020 r.

Młodzi już w Bazylei

Młodzi z archidiecezji gnieźnieńskiej już w Bazylei. Przed wyjazdem spotkał się z nimi i na drogę błogosławił Prymas Polski. Europejskie Spotkanie Młodych odbywa się po raz czterdziesty.

Bazylea  położona jest na styku granic Szwajcarii, Francji i Niemiec, stąd po raz pierwszy w historii, wydarzenie odbywa się w trzech państwach równocześnie. Potrwa od 28 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018. Uczestniczy w nim prawie 20 tysięcy młodych Europejczyków, w tym blisko 5 tysięcy Polaków, którzy stanowią jedną z najliczniejszych grup. Dzień rozpoczyna się dla uczestników poranną modlitwą we wspólnocie gospodarzy spotkania. W południe i wieczorem młodzi spotykają się na wspólną modlitwę. Po południu natomiast prowadzone są dyskusje na temat religii i wiary, uczestnicy spotkania dzielą się też informacjami o swoim zaangażowaniu w miejscach, z których pochodzą, we wspólnotach kościelnych, szkołach, uczelniach i w miejscach pracy. W Bazylei odbywają się także warsztaty na temat dialogu międzyreligijnego i form współpracy ponad granicami. Wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez ekumeniczną wspólnotę Taizé zorganizowało Diecezjalne Duszpasterstwo Młodych Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Polecamy