piątek, 28 lutego 2020 r.

Prymas we Wrześni

Prymas Polski spotkał się 13 grudnia z pacjentami wrzesińskiego szpitala powiatowego oraz podopiecznymi miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej. „W cierpiących, chorych, opuszczonych dotykamy Boga” – mówił.


Spotkanie w szpitalu rozpoczął krótki koncert w kaplicy, po którym abp Wojciech Polak pobłogosławił chorych, ich najbliższych i opiekunów oraz przełamał się ze wszystkimi opłatkiem. Nawiązując do śpiewanej chwilę wcześniej kolędy o tym, że „Bóg przemienił się w człowieka” podkreślił, że Bóg uczynił to przyjmując wraz z ciałem także ludzkie cierpienie, ból, samotność, lęki i obawy.


„Nie jesteśmy sami w naszej chorobie, niepełnosprawności, cierpieniu. On jest zawsze z nami. Święta Bożego Narodzenia o tym właśnie nam mówią. Nie jesteśmy sami. To On jest tym, który zajmuje puste miejsce przy naszym łóżku, przy naszym stole, kiedy nikogo obok nie ma” – mówił Prymas Polski podkreślając, że właśnie w tych najsłabszych, przygniecionych brzemieniem bólu, samotności i choroby, właśnie w nich „dotykamy Boga”.


Prymas Polski przeszedł także szpitalnymi oddziałami odwiedzając chorych w salach, udzielając im błogosławieństwa, rozmawiając z czuwającymi przy łóżkach bliskimi i pielęgniarkami. Dłuższą chwilę spędził m.in. u małych pacjentów na oddziale dziecięcym. Wypił też kawę z personelem medycznym, dziękując wszystkim za wytrwałe i ofiarne niesienie ulgi w cierpieniu.


Po odwiedzinach w szpitalu abp Wojciech Polak spotkał się z podopiecznymi i pracownikami wrzesińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym roku, dzięki anonimowemu darczyńcy, przedświąteczne spotkanie miało szczególnie uroczystą oprawę. Opłatkiem i dobrym słowem przełamali się z Prymasem Polski, kapłanami i sobą nawzajem ludzie starsi i samotni, potrzebujący zarówno wsparcia materialnego, jak i zwykłej obecności drugiego człowieka. Ona właśnie – jak podkreślił abp Polak – jest najcenniejszym darem, jaki możemy komuś ofiarować.


„Podzielić się z drugim sobą – to największy dar. Dziękuję wam, że mnie zaprosiliście, abym i ja jeszcze raz to odczuł, abym pamiętał, że muszę być dla drugiego darem, że jestem po to, by drugi nie był samotny” – mówił Prymas Polski życząc raz jeszcze wszystkim ufności i nadziei płynącej z Betlejemskiego Żłóbka.


Abp Polak pobłogosławił też opłatki, które wraz z przygotowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej paczkami trafią do rodzin i tych podopiecznych, którzy z powodu wieku i stanu zdrowia nie opuszczają już swoich domów.

 

B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk 

Polecamy