czwartek, 27 lutego 2020 r.

Światło z Betlejem w Gnieźnie

„Trzeba, aby to światło obudziło w nas wrażliwość na siebie nawzajem, aby otwierało nasze serca i uczyniło nas jeszcze bardziej zdolnymi do współpracy, do przebaczenia i pojednania” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak odbierając w niedzielę 17 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju.


Przekazanie płomienia z groty narodzenia Chrystusa miało miejsce podczas południowej Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem Prymasa Polski. W homilii metropolita gnieźnieński zwrócił uwagę na szczególną obecność i symbolikę światła w Adwencie. Światło – mówił – rozświetla naszą drogę, przynosi radość i nadzieję, pobudza do życia i dziękczynienia. Światło przyniesione z Betlejem wskazuje na Tego, który sam jest światłością świata, głosi obecność Boga w Jezusie Chrystusie.


„Jesteśmy wezwani, aby w naszym życiu zaświadczyć o światłości. Czy po to bowiem wnosi się światło, aby je umieścić pod łóżkiem? Nie można światła schować. Nie ma to po prostu sensu. Nie można ukryć, bo przecież jest właśnie po to, by świecić wszystkim, którzy są w domu. Można, owszem, je zgasić, ale wtedy wkrada się niepewność, lęk i podejrzliwość. Rodzi się strach i panują ciemności” – mówił abp Polak podkreślając dalej, że dziś tego światła ludziom i naszej Ojczyźnie szczególnie potrzeba.


„Potrzeba tego światła w Kościele. Potrzeba go w naszym Świętowojciechowym Kościele, aby rozpraszało w nim ciemności zła i błędu, aby budziło radość i nadzieję, aby uczyło nas postawy miłości i służby, wyzwalania się z naszych egoizmów i ograniczeń, aby dodawało nam odwagi i ufności w podążaniu za Chrystusem” – mówił Prymas.


„Trzeba, aby to światło weszło do naszych domów – kontynuował – aby obudziło w nas wrażliwość na siebie nawzajem, aby otwierało nasze serca, aby uczyniło nas jeszcze bardziej zdolnymi do współpracy, do przebaczenia i pojednania, do odważnej i wielkodusznej troski o ubogich, o tych, którzy nie mają dachu nad głową, o tych, którzy cierpią i o tych, którzy z daleka czy bliska przybyli tutaj za pracą, i o tych, którzy, choć fizycznie tak nam bliscy, po ludzku są niejednokrotnie tak od nas odlegli”.


„I potrzeba Betlejemskiego Światła Pokoju w naszej Ojczyźnie – mówił Prymas. – Przychodzi ono do nas z Ojczyzny Jezusa, dziś, jak wiemy, tak doświadczanej wstrząsami i nienawiścią. Przychodzi może wiec nawet trochę ku przestrodze. Przychodzi i zadaje nam pytania: czy to światło – jeśli je przyjmiemy – może sprawić, byśmy na nowo stali się zdolni razem pracować? Działać? Modlić się? Wyzbyć się podejrzliwości i pogardy? Nauczyć się szacunku dla drugiego? Nabrać do siebie zaufania? Odnaleźć się we wspólnocie? Budować razem i cieszyć się ze wspólnego dobra? Szanować ład i prawa, które nas wszystkich wiążą, a nie je nadwyrężać?” – pytał abp Polak wskazując na koniec, że przekazane w tym roku Betlejemskie Światło Pokoju jest ku temu posłaniem i wezwaniem.


W Mszy św. bardzo licznie uczestniczyli harcerze, którzy włączyli się w oprawę liturgii, a w modlitwie powszechnej modlili się m.in. za wszystkich sprawujących władzę, by troszczyli się o dobro obywateli, za wszystkich harcerzy i skautów, a także za tych, do których zaniosą Betlejemskie Światło Pokoju. Zgromadzeni w katedrze wraz z Prymasem pamiętali także w modlitwie o papieżu Franciszku, który obchodzi dziś 81. urodziny. W czasie liturgii śpiewał Chór Prymasowski pod przewodnictwem ks. kan. Dariusza Sobczaka.


Gnieźnieńscy harcerze odebrali Betlejemskiego Światło Pokoju dziś o północy w sanktuarium na Krzeptówkach. Przekazanie w bazylice prymasowskiej miało miejsce po komunii świętej. Jako pierwszy z rąk harcerzy otrzymał je Prymas Polski abp Wojciech Polak. Następnie płomień przekazano prezydentowi Gniezna, przedstawicielom poszczególnych szczepów, a po zakończeniu Mszy św. mieszkańcom Gniezna. W tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia zostanie on zaniesiony do szpitali, Domów Pomocy Społecznej, szkół, Domów Dziecka, urzędów, instytucji i wielu innych miejsc użyteczności publicznej. W tym roku trafi tam z hasłem-przesłaniem „Światło jest w Tobie”. Wspólną modlitwę w katedrze gnieźnieńskiej zakończyła harcerska modlitwa, którą wspólnie z harcerzami zaśpiewał Prymas Polski. 


B. Kruszyk KAI


video P. Kujawski


Fot. J. Andrzejewski 

Polecamy