niedziela, 23 lutego 2020 r.

Wieszczowi z Markowic

W Muzeum Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach zwiedzać można nową wystawę stałą poświęconą życiu i twórczości poety i działacza na rzecz polskiej kultury Gustawa Zielińskiego, rodowitego markowiczanina.


Ekspozycja pt. „Gustaw Zieliński. Poeta z Markowic” przygotowana została w 175-lecie napisania jego najpoczytniejszego dzieła, poematu „Kirgiz”. Prezentuje koleje jego życia, podróże, walkę powstańczą, zesłania, ludzi, z którymi się przyjaźnił – Moniuszkę, Lenartowicza, Norwida, a także dzieła: „Kirgiza”, „Stepy”, „Manuelę”, „Powrót wiosny” i inne. Na obszerne muzealne zbiory składają się liczne, oryginalne (nierzadko współczesne autorowi) wydania poematów, powieści i romansów Zielińskiego, wydania najnowsze oraz reprinty autografów jego poezji. W gablotach znajdziemy także dowody wsparcia jakiego udzielał kolegom – pisarzom, którzy nie mogli samodzielnie wydawać swoich polskojęzycznych dzieł. Nie zabrakło także nawiązań do Zielińskiego i opracowań jakich jego twórczość doczekała się przez minione dwa wieki. Prezentowane są wydawnictwa krytyczne oraz liczne fotografie instytucji kultury, blisko związanych z poetą. Także i życie Gustawa Zielińskiego znalazło się w świetle zainteresowania organizatorów wystawy. Przybliżają oni odwiedzającym Markowice jako miejsce jego narodzin oraz świadectwa ważnych momentów dzieciństwa, które wieszcz spędził w regionie. Wśród znaczących eksponatów znajduje się również reprint z księgi ochrzczonych parafii w Ludzisku, gdzie „piewca Kirgiza” otrzymał sakrament chrztu.


Otwarcie wystawy, które odbyło się 15 grudnia,  poprzedziła Msza św. w intencji Gustawa Zielińskiego. Wernisażowi towarzyszył międzyszkolny konkurs recytatorski. „Kirgiza czytał Maciej Hązła, aktor gnieźnieńskiego teatru im. A. Fredry. W wydarzeniu uczestniczyli liczni przedstawiciele świata kultury i władz publicznych, parafianie oraz uczniowie szkół im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach i Skępem. Zapraszamy do Markowic. 


Fot. arch. Markowice

Polecamy