czwartek, 28 maja 2020 r.

Ląd: święcenia kapłańskie

Bp Krzysztof Wętkowski udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Uroczystość odbyła się 27 maja z udziałem licznych duchownych i wiernych oraz najbliższych neoprezbiterów.


Witający przybyłych gości rektor lądzkiego seminarium ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk zaznaczył, że są wśród nich formatorzy ze wszystkich etapów formacji, począwszy od rodziców, przez proboszczów rodzinnych parafii, przełożonych miejsc praktyk asystenckich, aż po profesorów i wykładowców salezjańskich uczelni wyższych. Wszyscy oni mają swój udział w dojrzewaniu i rozeznaniu powołania Przemysława Malinowskiego i Andrzeja Wasia, którzy tego dnia w barokowym, pocysterskim kościele w Lądzie przyjęli święcenia kapłańskie. Obrzędowego przedstawienia i polecenia diakonów dokonał ks. Roman Jachimowicz, prowincjał salezjanów Inspektorii Pilskiej, do której lądzki klasztor przynależy. On też, dziękując biskupowi, rodzicom i formatorom, złożył życzenia neoprezbiterom, podkreślając, że ich kapłaństwo - aby przynosiło owoce - musi być naznaczone trudem, ofiarnością i poświęceniem. Wytrwałości i odwagi na tej drodze życzył wyświęconym także bp Krzysztof Wętkowski. W homilii nawiązał m.in. do sytuacji rodziny, w której – jak mówił – rodzi się zdrowy zmysł społeczny, a którą próbuje się wciąż niszczyć. Jedynie Kościół jest dzisiaj ostoją i obrońcą rodziny i dlatego jest atakowany – zwłaszcza za jednoznaczne stanowisko w sprawie obrony życia, miłości małżeńskiej i praw rodziny. Biskup pomocniczy gnieźnieński zaznaczył też, że to właśnie salezjanie, pracując z dziećmi i młodzieżą, są na pierwszej linii frontu współpracy z rodzicami w dziele wychowania nowych pokoleń.


Nowo wyświęceni salezjanie gotowi są do posługi już jako prezbiterzy. Czekają na nich liczne salezjańskie ośrodki wychowawcze, szkoły i oratoria w parafiach. Ks. Przemysław Malinowski SDB posługę kapłańską rozpocznie w parafii pw. Świętej Rodziny w Pile, a ks. Andrzej Waś SDB w parafii pw. Krzyża Świętego w Rumi. Tego dnia święcenia kapłańskie przyjęło jeszcze 8 salezjanów. Uroczystości odbyły się w Lublinie, Wrocławiu i Ełku.

 

BK/ks. Mariusz Chamarczuk SDB
Fot. GALERIA    pilasalezjanie.eparafiia.pl

Polecamy