niedziela, 31 maja 2020 r.

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

„Zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicze Straże Pożarne stają się dziś prawdziwą szkołą patriotyzmu, przyczyniają się bowiem do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, otwartego i wrażliwego na wzajemną pomoc i współpracę, kładąc przez swe działania solidne fundamenty solidarności i jedności” – mówił abp Wojciech Polak podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 4 maja w Kruszwicy.


Metropolita gnieźnieński przewodniczył w kruszwickim kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus Mszy św. z udziałem przedstawicieli władz strażackich, druhów i druhen OSP i PSP, a także reprezentantów władz województwa kujawsko-pomorskiego i państwowych. Uroczystość zbiegła się z peregrynacją do Kruszwicy figury św. Michała Archanioła oraz 120. rocznicą istnienia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, która otrzymała nowy sztandar poświęcony przez Prymasa Polski.


Zwracając się w homilii do strażaków służących na co dzień w ochotniczych i państwowych szeregach Straży Pożarnej abp Wojciech Polak podkreślił, że ich ofiarna i odważna służba jest konkretną odpowiedzią na ludzkie wołanie o pomoc. „Podążacie za głosem ludzkich lęków i obaw. Podążacie za wołaniem o pomoc i nadzieję. Podążacie ze świadomością troski o bliźniego, jego życie i mienie” – mówił Prymas dodając za św. Janem Pawłem II, że czyniąc to strażacy mają swój udział w gotowości oddania życia za braci, dzięki której Chrystus dokonał naszego odkupienia. „Być gotowym, by oddać życie za drugiego, domaga się hartu ducha i miłości, która ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Być gotowym do służby drugiemu, kierując się zarówno nabytą wiedzą i profesjonalizmem, jak i poświęceniem, wiąże się z gotowością, by wziąć udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa” – stwierdził metropolita gnieźnieński. W tej postawie – kontynuował – odbija się nie tylko troska i umiłowanie człowieka, ale także prawdziwa miłość do Ojczyzny ujęta nie we wzniosłych deklaracjach, ale właśnie w praktycznej postawie, solidnej trosce o drugiego i pracy dla wspólnego dobra.


„Czyż nie jest prawdą, że przestrzenią, w jakiej codziennie zdajemy egzamin z patriotyzmu są właśnie te miejsca, gdzie toczy się nasze codzienne życie: gmina, parafia, szkoła, zakład pracy, wspólnota sąsiedzka czy lokalna?” – cytował niedawny dokument KEP nt. patriotyzmu abp Wojciech Polak. „Czyż patriotyzm nie konkretyzuje się i nie wyraża w naszej postawie obywatelskiej, w szacunku dla prawa i zasad, które porządkują i umożliwiają nam wspólne życie? Czyż patriotyzm nie zawiera się właśnie w sumiennym i uczciwym spełnianiu naszych obowiązków zawodowych? Czyż nie wyraża się on dziś także – co możemy obserwować w życiu i działalności tylu państwowych i ochotniczych jednostek strażackich istniejących w naszych wsiach i miastach – w zaangażowaniu w samorządność, w bardzo konkretne działania dla dobra innych, w podejmowaniu różnych wspólnych inicjatyw społecznych?” –wyliczał arcybiskup gnieźnieński.


„Zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicze Straże Pożarne – stwierdził dalej – poprzez pielęgnowanie pamięci historycznej i szacunku dla postaci i symboli narodowych, ale nade wszystko poprzez konkretne programy wychowania kierowane do ludzi młodych, poprzez inicjatywy wspierające rodzinę i szkołę, poprzez żywą obecność w naszych środowiskach lokalnych, stają się dziś prawdziwą szkołą patriotyzmu. Przyczyniają się bowiem do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, otwartego i wrażliwego na wzajemną pomoc i współpracę, kładąc przez swe działania solidne fundamenty solidarności i jedności” – podkreślił abp Polak prosząc dla strażaków, za wstawiennictwem ich patrona św. Floriana, o siły i Boże łaski potrzebne do codziennej służby i świadectwa.


„Ojczyzna nasza, nasze wioski i miasta, potrzebują was, odważnych ludzi dnia powszedniego, zwyczajnego życia, przeżywanego konsekwentnie w oddaniu i służbie drugiemu człowiekowi. Potrzebujemy was, strażaków, by nie tkwić w paraliżującej nas obojętności czy strachu, lecz wciąż pamiętać i uczyć się wspólnej odpowiedzialności za nasze własne życie i za życie drugich” – mówił na koniec Prymas Polski. 


B. Kruszyk KAI
Fot. mojakruszwica.pl A. Walkiewicz

Polecamy