czwartek, 28 maja 2020 r.

Festiwal z uśmiechem

„Idźcie i głoście, by być dobrym jak chleb” – pod takim hasłem odbył się 16 maja w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie IX Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych. Występom scenicznym towarzyszyła wystawa prac plastycznych.


W obu formach ekspresji artystycznej niepełnosprawni twórcy nawiązali zarówno do hasła roku duszpasterskiego, jak i osoby św. Brata Alberta Chmielowskiego, którego 100-lecie śmierci obchodzimy. Jego postać i wezwanie, by być dobrym jak chleb leżący na stole, z którego każdy może przyjść i ukroić dla siebie kęs, obecne było zarówno na misternie wykonanych obrazkach, jak i w zaprezentowanych piosenkach i inscenizacjach. Do słów apostoła ubogich nawiązał też Prymas Polski abp Wojciech Polak, który towarzyszył młodym twórcom na początku spotkania. „Tutaj nie chodzi o to, aby iść między ludzi i mówić, co to znaczy być dobrym, ale by to konkretnie pokazać swoim życiem. Nie musimy iść daleko. Wystarczy ten, który jest obok nas. Wystarczy byśmy byli na siebie otwarci każdego dnia i w każdej sytuacji” – mówił abp Polak. Podziękował też uczestnikom, organizatorom, darczyńcom i opiekunom za zaangażowanie i wytrwałość. Wszystkim też udzielił pasterskiego błogosławieństwa.


Na scenie wystąpiło kilkanaście zespołów z Domów Pomocy Społecznej, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Każda z grup kolejno prezentowała przygotowaną piosenkę lub scenkę, a później oklaskiwała koleżanki i kolegów z pozostałych placówek. Dla każdego uczestnika przygotowano także drobne upominki m.in. album, w którym opublikowane zostały wszystkie nadesłane na festiwal rysunki. Nie zabrakło też tańców i śpiewów, do których skutecznie zachęcali prowadzący festiwal: Aleksandra Kielar i ks. Rafał Białek, diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych. Jak przyznaje dr Teresa Kowalczyk, szefowa Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, festiwal na trwałe wpisał się w kalendarz gnieźnieńskich i archidiecezjalnych imprez. To nie tylko przegląd piosenek, ale przede wszystkim spotkanie, wspólnota i obecność. To także wielkie przeżycie dla wszystkich występujących i ukoronowanie pracowitych i często długich przygotowań. Głównym organizatorem festiwalu jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Przedsięwzięcie wsparli w tym roku: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, gnieźnieńskie Centrum Edukacyjno-Formacyjne oraz Wydawnictwo Gaudentinum.


Piosenki i inscenizacje zaprezentowały zespołu z:

 • Wspólnoty Wiara i Światło „Promyczki” we Wrześni
 • Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie
 • Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Gębicach
 • Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w SOSW nr 2 w Gnieźnie
 • Gimnazjum w Janikowie
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kłecku
 • Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Arka” we Wrześni
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni
 • Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu
 • Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie


B. Kruszyk KAIvideo P. Kujawski


Fot. B. Kruszyk 

Polecamy