środa, 3 czerwca 2020 r.

Mamy nowych księży

Abp Wojciech Polak udzielił 27 maja w katedrze gnieźnieńskiej święceń kapłańskich czterem diakonom gnieźnieńskiego seminarium duchownego. „Powołany ma udział w życiu i posłannictwie Chrystusa. Cały jest w Nim. Nie może być tylko połowicznie, od czasu do czasu” – mówił do wyświęcanych Prymas.


W krótkim słowie wygłoszonym po zwyczajowym pouczeniu abp Wojciech Polak wskazał na przywołany w czytanej tego dnia Ewangelii obraz Ostatniej Wieczerzy. Słowa, które wypowiada wówczas Jezus stanowią – jak mówił Prymas – Jego swoisty testament, wskazówkę, czym uczniowie mają żyć po Jego odejściu do Ojca. A nie mają żyć nostalgią, tęsknotą, czy wspomnieniami, ale pełnią tego życia, które On wysłuży im swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Metropolita gnieźnieński wskazał także na wzruszający i znaczący gest umycia nóg uczniom przez Jezusa. Oznacza on – tłumaczył – że powołany ma pełny udział w życiu i posłannictwie Chrystusa. Cały w Nim jest. Nie może być tylko częściowo. Nie może być połowicznie. Nie może być tylko od czasu do czasu. Ma udział cały.


„Na krakowskim spotkaniu z kapłanami i osobami konsekrowanymi papież Franciszek przypomniał nam, że jest to życie, gdzie nie ma przestrzeni zamkniętych i własności prywatnych, dla własnej wygody. Przynajmniej nie powinno ich być, bo ten, kto postanowił upodobnić całe swoje życie do Jezusa, nie wybiera już swoich własnych miejsc, ale idzie tam, gdzie został posłany; nie wybiera już nawet czasu dla siebie; nie zadowala się życiem przeciętnym, ale płonie pragnieniem świadczenia i dotarcia do innych, lubi ryzyko i wychodzi nie ograniczony drogami już wytyczonymi, lecz otwarty i wierny trasom wskazanym przez Ducha Świętego. Nie jest więc ani bezproduktywnym konformistą, ani też jakimś ślepym ryzykantem. Jest uczniem Tego, który go posyła: idź i nauczaj. Idź i głoś. Idź i rozdawaj moją mocą Boże życie innym. Idź i prowadź, jak pasterz, który zna swoje owoce, który idzie na ich czele i który życie swoje daje za owoce, który służy i zbawia, i szuka to, co zginęło” – mówił abp Wojciech Polak.


Zachęcił też wyświęcanych, by w dniu swoich święceń, powiedzieli jeszcze raz Jezusowi w sercu, o co pragną Go prosić. Wszystkich uczestników uroczystości zaś prosił o modlitwę za neoprezbiterów, aby zawsze pamiętali, że odtąd i na zawsze będą cali w Chrystusie, będą trwać w miłości i będą służyć odważnie i ofiarnie Kościołowi. „Szczerze powiedzmy, że tak bardzo ich kapłańskiej służby potrzebujemy, że pragniemy, by przez ich kapłańskie serca i namaszczone dłonie Jezus nas zbawiał, aby i nasza radość była pełna, aby Chrystus był w nas a my w Nim” – mówił na koniec Prymas Polski.


Po złożeniu przez kandydatów przyrzeczenia posłuszeństwa wszyscy zgromadzeni w katedrze odśpiewali Litanię do Wszystkich Świętych, w czasie której diakoni leżeli krzyżem na posadzce katedry. Później nastąpił najważniejszy moment święceń – abp Wojciech Polak, a następnie biskupi oraz wszyscy kapłani nałożyli ręce na głowy wyświęcanych i odmówili modlitwę konsekracyjną będącą prośbą do Boga o udzielenie im darów Ducha Świętego potrzebnych do pełnienia przyszłej posługi. Neoprezbiterzy namaszczeni zostali olejem krzyżma, nałożyli ornaty oraz otrzymali z rąk abp. Polaka patenę z chlebem i kielich z winem. Na koniec otrzymali od Prymasa, biskupów i kapłanów pocałunek pokoju symbolizujący Chrystusową miłość i więź, jaka będzie ich łączyć z prezbiterium Kościoła gnieźnieńskiego.


Święcenia kapłańskie przyjęło czterech diakonów gnieźnieńskiego seminarium duchownego. W szczególnym dniu towarzyszyli im rodzice, rodzeństwo, krewni, przyjaciele, księża proboszczowie, siostry zakonne oraz kapłani, którzy na uroczystość przyjechali z różnych stron archidiecezji gnieźnieńskiej. Obecni byli również: abp senior Henryk Muszyński i bp senior Bogdan Wojtuś oraz moderatorzy i profesorowie gnieźnieńskiego PWSD z rektorem ks. Przemysławem Kwiatkowskim na czele. Modlitwą neoprezbiterów wspierali również wierni z rodzinnych parafii. W czasie liturgii śpiewał Chór Prymasowski pod dyrekcją ks. kan. Dariusza Sobczaka. W niedzielę nowi kapłani odprawią Mszę św. prymicyjną w swoich rodzinnych parafiach, a niebawem rozpoczną posługę jako wikariusze w parafiach, do których zostaną posłani.


Nowi księża archidiecezji gnieźnieńskiej: ks. Bartosz Golnik pochodzący z parafii pw. Świętej Trójcy w Pęchowie, ks. Krzysztof Idczak pochodzący z parafii pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim, ks. Piotr Nowak pochodzący z parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni oraz ks. Hubert Staszak pochodzący z parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu.


B. Kruszyk KAI

 


video P. Kujawski


Fot. J. Andrzejewski 

Polecamy