czwartek, 28 maja 2020 r.

Misyjna majówka

Po raz trzeci odbyła się w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie misyjna majówka dla dzieci ze szkolnych ognisk misyjnych działających w archidiecezji gnieźnieńskiej. Było i do tańca i do różańca.


Do Rościnna, na dwudniowe spotkanie zorganizowane w dniach 18-19 maja, przyjechało prawie sto osób – uczniów i opiekunów ze Szkół Podstawowych w Pruścach, Ciążeniu, Gnieźnie, Witkowie, Szczytnikach Duchownych i Dąbrowie Biskupiej oraz gimnazjów we Wrześni i Drążnie. Jak zawsze zabawie towarzyszyła modlitwa. Dzieci uczestniczyły w Mszy św. i nabożeństwie majowym, podczas którego modliły się za misjonarzy. O tym, jak wygląda praca na misjach opowiadał ks. prał. Florian Cieniuch, od ponad 30 lat pracujący w Wenezueli. Były też misyjne zabawy, zawody sportowe, gry terenowe i oczywiście ognisko. Dzieci modliły się też za swoich rówieśników z wszystkich ognisk misyjnych, których jest w archidiecezji gnieźnieńskiej siedemdziesiąt. Majówkę zorganizował Referat Misyjny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie jako podziękowanie za całoroczną pracę uczniów i nauczycieli na rzecz misji.

 

Fot. arch. ks. F. Jabłoński 

Polecamy