poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Rodzice dzieciom

Jedna dziesiątka dziennie za dzieci własne i innych. Cztery minuty o dowolnej porze dnia, niekoniecznie na kolanach. Modli się tak już prawie 72 tysiące rodziców.


Jako rodzice pragniemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Dbamy o ich rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny. Zdajemy sobie jednak sprawę z naszej ograniczoności i ogromu zła, jakie nas otacza: narkomania, alkoholizm, pornografia, rozboje, okultyzm, sekty... Niestety, często są to nie tylko zagrożenia zewnętrzne, ale również trudna sytuacja w naszych rodzinach. Co zrobić aby przerwać ten łańcuch zła? Sami z siebie nic nie możemy uczynić! Zawierzmy więc nasze dzieci, rodziny i nas samych Panu Jezusowi przez ręce Jego Matki. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów jest Różaniec Rodziców. W taki sposób o działającej od kilkunastu lat modlitewnej inicjatywie piszą jej twórcy. Powstała spontanicznie jako owoc rekolekcji ewangelizacyjnych w Gdańsku. Rodzice połączyli się wtedy w dwudziestoosobowe grupy – „róże” i zaczęli się modlić w intencji swoich dzieci. Dziś róż jest około 3600, co oznacza, że każdego dnia za swoje pociechy modli się 72 tysiące rodziców. Wspólnoty takie działają też w archidiecezji gnieźnieńskiej. Różaniec Rodziców istnieje u św. Jolenty i Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie, w parafiach w Lubczu, Murowanej Goślinie i Wągrowcu. Członkowie róż nie muszą znać się osobiście. Ważne, by każdego dnia odmówili jedną dziesiątkę Różańca za dzieci swoje i pozostałych członków róży. Intencje obejmują także dzieci adoptowane, chrześniaków, zięciów i synowe. Każda z osób wstępując do róży otrzymuje akt zawierzenia, który odmawia przed rozpoczęciem modlitwą. Podobnie jak w żywym Różańcu co miesiąc rodzice wymieniają się tajemnicami. A modlą się dziękując i prosząc – o łaski, opiekę, odmianę, uzdrowienie, wyprostowanie życiowych dróg, poprawę relacji, wiarę i dobre życie dla swoich dzieci – tych kilkuletnich i tych dorosłych, mających już także za kogo się modlić. Zainteresowanych świadectwami oraz indywidualnym lub wspólnotowym uczestnictwem w Różańcu Rodziców zapraszamy na stronę www.rozaniecrodzicow.pl  

Polecamy