czwartek, 28 maja 2020 r.

Święcenia diakonatu

„Nie jesteście posłani do świadczenia usług religijnych, do religijnej obsługi potrzebujących. Jesteście wyświęceni, aby swoją wiarą dawać świadectwo Chrystusowi i poprzez nie umacniać w wierze innych” – mówił bp Krzysztof Wętkowski do kleryków, którym udzielił w sobotę święceń diakonatu.


„Nie da się bez wiary przyjąć żadnego sakramentu, ani żyć sakramentami” – podkreślił biskup pomocniczy gnieźnieński w krótkim słowie wygłoszonym po przewidzianym przez urzędy pouczeniu. Jak dodał, trudności w życiu wynikają bardzo często z tego, że wiara osłabła i łaska Boża nie może zadziałać. A sprawdzianem wiary – tłumaczył dalej – jest nasz stosunek do Eucharystii. Nie można mówić o sobie jako o człowieku wierzącym i z daru Eucharystii nie korzystać.


„Wy jesteście posłani do Eucharystii, musicie więc w nią jako pierwsi uwierzyć. Nie jesteście posłani do świadczenia usług religijnych, aby obsługiwać religijnie potrzebujących. To byłoby coś strasznego. Jesteście wyświęceni, aby swoją wiarą dawać świadectwo Chrystusowi i poprzez nie, poprzez swoją posługę, innych doprowadzać do wiary i w tej wierze ich umacniać. Takie jest wasze zadanie” – przypomniał diakonom bp Wętkowski.


Święcenia diakonatu w obecności moderatorów i profesorów PWSD, rodziców i bliskich oraz księży proboszczów rodzinnych parafii, przyjęło dwóch alumnów gnieźnieńskiego seminarium: Jacek Bartmański z parafii pw. św. Floriana w Chodzieży oraz Mateusz Rosiński z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grabienicach. Po wspomnianym pouczeniu i homilii kandydaci wyrazili gotowość przyjęcia wszystkich zadań wynikających ze święceń diakonatu. Po Litanii do Wszystkich Świętych nastąpił kulminacyjny moment święceń – nałożenie przez biskupa rąk na głowę każdego z nich. Nowo wyświęceni nałożyli również liturgiczny strój diakona - stuły i dalmatyki. Otrzymali także Księgę Ewangelii i wymienili pocałunek pokoju z bp. Krzysztofem Wętkowskim.


Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń kapłańskich (dwa wyższe stopnie to prezbiter, czyli ksiądz oraz biskup). Diakonat jest zazwyczaj przygotowaniem do przyjęcia święceń prezbiteratu. Diakoni mają mniejsze niż księża uprawnienia: mogą udzielać chrztu, rozdawać Komunię świętą, czytać Ewangelię, przewodniczyć nabożeństwom (ale nie Mszy św.), sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby. Strój liturgiczny diakona jest inny niż księdza. Zamiast ornatu diakoni noszą dalmatykę (jest nieco krótsza) lub albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię, spiętą u dołu. W okresie letnim diakoni odbywać będą praktyki duszpasterskie. Ich posługa będzie obejmowała: katechizację, głoszenie homilii, pracę w biurze parafialnym, sprawowanie sakramentów świętych i przewodniczenie liturgii zmarłych, a także współpracę i prowadzenie spotkań z różnymi grupami, ruchami, organizacjami i stowarzyszeniami katolickimi.


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy