środa, 3 czerwca 2020 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. Renowacja i konserwacja katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie, celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski, ogłaszamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych w katedrze  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy zamawiającego tj. od godziny 8.00 do godziny 13.00, od dnia 17.05.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na wzorach stanowiących załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego na adres zamawiającego tj.

Archidiecezja Gnieźnieńska
ul. Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno


Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

Polecamy