poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Złoty jubileusz kapłaństwa

Księża świętujący 50-lecie święceń kapłańskich dziękowali 24 maja w katedrze gnieźnieńskiej za dar powołania i półwiecze służby w Winnicy Pana. Jubileuszowej modlitwie przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak.


Metropolita gnieźnieński przypomniał księżom jubilatom słowa kard. Stefana Wyszyńskiego, który dokładnie przed półwieczem 24 maja 1967 roku udzielił im w katedrze gnieźnieńskiej święceń kapłańskich. Dzień wcześniej, wspólnie z duchowieństwem metropolii gnieźnieńskiej, Prymas Tysiąclecia uczestniczył w uroczystościach w klasztorze w Lądzie, upamiętniających bp. Michała Kozala i księży-męczenników z Dachau. I właśnie ta „lądzka modlitwa” – jak stwierdził w homilii abp Polak – naznaczyła w pewnym sensie dzień święceń kapłańskich księży jubilatów, stanowiła bowiem „żywe wspomnienie ofiary i heroiczności kapłanów męczenników i pozwalała spojrzeć na kapłańską posługę w świetle Bożych zmagań o miłość w ludzkich sercach”. 


„Wchodzicie w świat, który Was męczy i który ma swoje udręki. Nie zastaniecie w nim pokoju” – cytował kard. Wyszyńskiego abp Polak przyznając dalej, że w ciągu minionych pięćdziesięciu lat, na kapłańskiej drodze księży jubilatów były różne zmagania, także te osobiste o wierność Bogu i ufność w sercu, o to, by ich życie i kapłańska posługa były zwycięstwem wiary w ludzkich sercach. Byli przecież na tej drodze ludzie, którzy – jak kiedyś św. Pawłowi na ateńskim Areopagu – mówili: „posłuchamy Cię innym razem”, były twarze znudzone, obojętne, zagubione, przesiąkniętych duchem tego świata.


„Od panowania cywilizacji kolektywistycznego raju na ziemi, w czasach której rozpoczynaliście swoją kapłańską posługę, przeszliśmy bowiem, jak trafnie ujmuje to papież Franciszek, do cywilizacji zranionej anonimowością” – mówił Prymas Polski. – W niektórych miejscach – cytował dalej –  a zwłaszcza w wielu ludzkich sercach, doszło  do swoistego duchowego pustynnienia, będącego owocem projektu społeczeństw, które pragną budować się bez Boga albo które niszczą swoje chrześcijańskie korzenie. I widzimy ten świat wciąż rozdarty wojnami i przemocą, poraniony rozpowszechnionym indywidualizmem, dzielący ludzi i stawiający jednych przeciw drugim.


„Czy jednak wobec tych, zaledwie zarysowanych obrazów, ma zrodzić się dziś w nas pesymizm? – pytał abp Polak. A może pomyślicie sobie, że dobrze, iż to wszystko mamy już za sobą, bo ten dzisiejszy świat trudno już niejednemu zrozumieć? A jednak wasza kapłańska posługa i wierność Chrystusowi w ciągu tych minionych pięćdziesięciu lat, i wyzwania, przed którymi musieliście odważnie stanąć i im sprostać, i codzienność, przez którą szliśmy i idziemy, wciąż zdają się nam potwierdzać, że jeśli Chrystus kogoś wybiera i powołuje, to daje siły, by iść, by owoc przynosić, by i w tym zmieniającym się i skomplikowanym świecie kochać, jak On kochał” – mówił abp Polak powtarzając na koniec słowa kard. Wyszyńskiego sprzed półwiecza: „Nie lękajcie się! Bądźcie ufni!”


Podczas Mszy św. księża jubilaci modlili się m.in. w intencji biskupów i kapłanów, swoich zmarłych rodziców, wychowawców, profesorów i pracowników seminarium duchownego. W imieniu kapłanów podziękowanie złożył ks. Jerzy Ziętek, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Niestronnie. W Mszy św. uczestniczyli także najbliżsi i parafianie księży jubilatów oraz dzieci pierwszokomunijne z parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach Pomorskich.


W 1967 roku święcenia kapłańskie przyjęli:

ks. Ryszard Balik
ks. Edmund Hamerski
ks. Henryk Jankowski
ks. Jerzy Nowak
ks. Jan Woźniak
ks. Jerzy Ziętek
ks. Alojzy Kudliński
ks. Jerzy Mostowski
ks. Alfred Lugiert
ks. Jan Graczyk
ks. Zenon Patelski 
ks. Bernard Urbański
śp. ks. Jerzy Nawrocki
śp. ks. Wojciech Brzykcy 

 

B. Kruszyk KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy