wtorek, 18 lutego 2020 r.

Abp Polak o jubileuszu prymasostwa

W obchodzoną 23 kwietnia uroczystość św. Wojciecha rozpoczną się w Gnieźnie obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce. Poprzedzi je sympozjum historyczne nt. dziejów i znaczenia godności Prymasa Polski. O szczegółach mówi abp Wojciech Polak.


 W rozmowie z KAI obecny Prymas Polski przyznaje, że obchody przebiegać będą w podwójnym kluczu. Z jednej strony będzie to dziękczynienie za wielowiekową spuściznę i posługę Prymasów Polski, który to tytuł – jak podkreśla metropolita gnieźnieński – zawsze związany był z Gnieznem. Z drugiej strony będzie to zaakcentowanie znaczenia tego urzędu jako symbolu jedności Kościoła i narodu polskiego. Jubileusz – jak dodaje abp Polak – będzie również okazją do podjęcia refleksji nad miejscem i rolą Prymasa Polski zarówno w perspektywie historycznej, jak i współcześnie.


Obchody rozpoczną się 23 kwietnia i zbiegną z dorocznym odpustem ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie. Na uroczystości zaproszono prymasów z całej Europy. Jak dotąd obecność potwierdziło pięciu hierarchów: Prymas Galii kard. Philipp Barbarin z Lyonu, Prymas Hiszpanii abp Braulio Rodriguez Plaza z Toledo, Prymas Germanii abp Franz Lackner z Salzburga, Prymas Czech kard. Dominik Duka oraz przedstawiciel Prymasa Anglii kard. Vincenta Nicholsa z Londynu. Abp Wojciech Polak nie wyklucza wydania z tej okazji specjalnego dokumentu, swoistego przesłania Prymasów do Europy, która – jak zauważa – przeżywa obecnie wiele kryzysów nie tylko w wymiarze politycznym, ale także duchowym i kulturowym.  


W jubileuszowe obchody wpisze się również sympozjum historyczne „W służbie Kościoła, państwa i narodu. 600 lat prymasostwa polskiego”, które odbędzie się 27 marca o godzinie 10.00 w dawnym gmachu PWSD. W programie prelekcje abp. seniora Henryka Muszyńskiego oraz historyków z polskich uczelni wyższych. Wśród tematów m.in. „Mikołaj Trąba. Pierwszy Prymas Polski”, „Czterech prymasów czasów stanisławowskich”, „Kardynał Stefan Wyszyński - prymas czasu walki o rząd dusz” oraz „Przeobrażenia prymasostwa za kardynała Józefa Glempa”. Wstęp wolny. 

 

BK za KAIFot. M. Mazur/KEP

 

Polecamy