piątek, 18 września 2020 r.

Dekrety 1.03.2017

Z dniem 1 marca br. abp Wojciech Polak Prymas Polski mianował ks. Mirosława Kaczmarka, proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Dąbrowie, dziekanem dekanatu mogileńskiego na okres 5 lat.

Przychylając się do prośby ks. prał. Zenona Niemczyka i przyjmując do wiadomość zapewnienie o gotowości jego inkardynacji do diecezji bydgoskiej, abp Wojciech Polak Prymas Polski z dniem 1 marca br. ekskardynował kapłana z archidiecezji gnieźnieńskiej.

Z dniem 1 marca br. abp Wojciech Polak Prymas Polski zwolnił ks. Mariusza Wieczorkiewicza, proboszcza parafii pw. św. Marcina w Pawłowie, z funkcji asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w archidiecezji gnieźnieńskiej. Obowiązki te metropolita gnieźnieński powierzył ks. Wojciechowi Orzechowskiemu, diecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży.

Z dniem 1 marca br. abp Wojciech Polak Prymas Polski zwolnił ks. Krzysztofa Januchowskiego, wikariusza w parafii pw. św. Stanisława BM w Damasławku, z funkcji diecezjalnego duszpasterza sportu. Obowiązki te metropolita gnieźnieński powierzył ks. Radosławowi Kaźmierskiemu, referentowi w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. 

Polecamy