wtorek, 18 lutego 2020 r.

Nowość

Ukazała się nowa książka na temat judaizmu i nauczania Kościoła o Żydach i ich religii. Pozycja w przystępny i interesujący sposób prezentuje podstawową wiedzę nt. historii i współczesności judaizmu, jego filozofii, etyki, obrzędowości i zwyczajów, a także relacji do chrześcijaństwa.


Autorami książki są profesorowie UAM i wykładowcy gnieźnieńskiego seminarium duchownego – ks. dr hab. Paweł Podeszwa z Zakładu Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu oraz ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, kierownik Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Jak przyznają w przedmowie autorzy, publikacja zawiera podstawową wiedzę nt. judaizmu oraz nauczania Kościoła o Żydach, mającą pomóc katolikom w pogłębieniu wiary i umocnieniu własnej religijnej tożsamości. „Sobór Watykański II w deklaracji Nostra aetate wyraźnie wskazuje na motyw poznawania Żydów i ich religii, a jest nim pragnienie lepszego rozumienia własnej tożsamości (…) Wynika z tego, że poznawanie judaizmu nie stanowi celu samego w sobie. Nie jest też motywowane modą, zwykłą ludzką ciekawością, koniunkturą, lecz wypływa z pragnienia odkrywania na nowo samoświadomości Kościoła” – piszą autorzy. Przypominają również, że między chrześcijanami i wyznawcami judaizmu istnieją niezaprzeczalne więzi, które wciąż domagają się rozpoznania i zrozumienia. „Wiedza na temat judaizmu jest ważna dla katolika z kilku powodów: aby pełniej odkrywać własną tożsamość religijną, aby lepiej rozumieć Pismo Święte, aby owocniej budować relacje z wyznawcami religii żydowskiej” – tłumaczą autorzy dodając, że oczywiście można ją czerpać z wielu różnych źródeł. Dla katolika jednak kluczowe znaczenie mają przede wszystkim dokumenty Kościoła dotyczące Żydów i judaizmu. Ich znajomość – podkreślają –  jest nieodzowna, aby „uaktualnić wiedzę na temat duchowego i teologicznego rozwoju stosunków judeo-chrześcijańskich, zmienić swoją postawę i zachowanie”.


Książka „Co katolik powinien wiedzieć o judaizmie” ma charakter popularno-naukowy i jest skierowana do wszystkich. Czytelnik znajdzie w niej podstawowe informacje nt. definicji i specyfiki judaizmu, jego źródeł i historii od czasów biblijnych do współczesności, a także instytucji, obrzędów i zwyczajów. Końcowe rozdziały dotyczą filozofii i etyki judaizmu oraz relacji katolicko-judaistycznych (żydowskich korzeni chrześcijaństwa, rozejścia się Synagogi i Kościoła oraz dialogu Kościoła katolickiego z Żydami). Całość – jak piszą w przedmowie autorzy – „należy potraktować jako punkt wyjścia do dalszego odkrywania prawdy o judaizmie i jego znaczeniu dla Kościoła”. Książkę wydało Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM  w Poznaniu. Tam również jest dostępna. Można ją także nabyć w gnieźnieńskiej Księgarni Archidiecezjalnej.


Zapraszamy na prezentację książki i spotkanie z autorami 5 kwietnia o godzinie 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Bedzie możliwość nabycia publikacji. 


B. Kruszyk KAI
Fot. arch. prywatne autorów 

Polecamy