wtorek, 18 lutego 2020 r.

PPAG szuka ambasadorów

Już teraz można włączyć się w dzieło modlitwy i propagowania idei Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Rusza właśnie inicjatywa „Ambasador PPAG”, która ma pomóc w organizacji pielgrzymki, jak i zachęcić do pełniejszego włączenia się w życie Kościoła. 

 

 

 

 

 

 

Publikujemy komunikat PPAG

 

Tegoroczne hasło, z jakim pielgrzymować będziemy na Jasną Górę „Idźcie i głoście”, domaga się konkretnego przełożenia na codzienność. W czasie pielgrzymki będziemy się starać usłyszeć to Jezusowe wezwanie i na nie odpowiedzieć. Jednym z owoców będących odpowiedzią na słowa Jezusa "Idźcie i głoście" może być włączenie w zadania Ambasadora PPAG. Może się to dokonać już teraz. Będzie to zarówno wielka pomoc w organizacji tegorocznej pielgrzymki, jak też pełniejsze zaangażowanie w życie Kościoła.


FORMULARZ zgłoszeniowy

www.ppag.pl


Ambasador (pojedyncza osoba bądź grupa osób) jest przede wszystkim świadkiem Chrystusa. Ma świadomość, że żadne dzieło Boże nie może się dokonywać jedynie ludzkim wysiłkiem, dlatego też sam podejmuje i animuje wśród innych modlitwę za pielgrzymów, aby „czas rekolekcji w drodze” był w ich życiu owocny. Animowanie takiej modlitwy może się dokonywać chociażby przez prośbę o dołączenie wezwania do modlitwy powszechnej, ale także organizowanie spotkań modlitewnych (w duchu pielgrzymkowym, z wykorzystaniem pieśni pielgrzymkowych, rozważań, będących nawiązaniem do tematów minionej pielgrzymki i wprowadzających w treści tegorocznej pątniczej drogi).


Ambasador, przykładem i słowem, przekazuje idee-ducha pielgrzymkowego, uwrażliwiając na konieczność podjęcia wyrzeczeń, zgody na niewygody, dostrzegania innych, otwierania na braci – szczególnie dostrzegając ich poza własną grupą.


Ambasador organizuje spotkania przygotowujące i wprowadzające w tematykę formacyjną i sprawy organizacyjne. Ze szczególną wrażliwością odnosi się do tych, którzy idą po raz pierwszy.


Ambasador jako osoba reprezentująca (instytucjonalnie) PPAG pozostaje na bieżąco zorientowany w sprawach pielgrzymki i przekazuje je innym. Korzysta z informacji na temat pielgrzymki zarówno w wymiarze całej diecezji, jak i poszczególnych grup. Korzysta ze stron internetowych i uczestniczy w ich współtworzeniu. Podejmuje dzieło promocji pielgrzymki, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i w miarę możliwości współpracuje z miejscowymi mediami.


Ambasador prosi o modlitwę osoby, które pozostają w swoich domach, szczególnie chorych i cierpiących. Prośbą i przypomnieniem o takiej modlitwie może być choćby obrazek zostawiony u chorych przy okazji comiesięcznych duszpasterskich odwiedzin chorych.


Ambasador uczestniczy w dziele zbierania intencji i czuwa nad ich odmawianiem na pątniczym szlaku. Zadanie ambasadora (choć nie jest oficjalną posługą sprawowaną w Kościele) domaga się błogosławieństwa ze strony władz duchownych. Ci, którzy będą pragnęli w to dzieło się włączyć otrzymają specjalne błogosławieństwo od Księdza Prymasa.


ks. Jacek Krzemiński
ojciec duchowny PPAG

Polecamy