piątek, 18 września 2020 r.

Prezentacja "Nauczania Prymasa"

W Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie odbyła się 18 marca prezentacja zbioru wywiadów prasowych, listów pasterskich i okolicznościowych abp. Józefa Kowalczyka z lat 2010-2014, gdy pełnił on posługę arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego Prymasa Polski.


Prezentacja zgromadziła wielu znamienitych gości. Do Gniezna przyjechali m.in.: abp Sławoj Leszek Głódź z Gdańska, bp Jan Tyrawa z Bydgoszczy, bp Andrzej Dziuba z Łowicza, bp Edward Janiak oraz bp senior Stanisław Napierała z Kalisza. Obecna była także była premier Hanna Suchocka, przedstawiciele lokalnych władz oraz przyjaciele i współpracownicy autora m.in. abp senior Henryk Muszyński i bp senior Bogdan Wojtuś. Obecnych witał i kilka słów o prezentowanej publikacji oraz kapłańskiej drodze swojego poprzednika powiedział Prymas Polski abp Wojciech Polak. „Chrystus posłał księdza arcybiskupa nie tylko do ludu Bożego kościoła gnieźnieńskiego, ale poprzez posługę Prymasa Polski uczynił odpowiedzialnym za kształt życia duchowego w naszej Ojczyźnie, a także poza jej granicami. Książka Nauczanie Prymasa jest kolejnym świadectwem tego właśnie pasterskiego zaangażowania i prymasowskiej posługi” – przyznał abp Polak. Zauważył również, że wspomniana publikacja ukazuje się w przededniu rozpoczęcia obchodów 600-lecia prymasostwa w Polsce, omawiając w jednym z artykułów jego ewolucję na przestrzeni ostatniego stulecia. „Myślę, że w ten sposób będziemy mogli jeszcze lepiej odczytać wszystko to, o czym nam ksiądz arcybiskup w swoich wywiadach i wypowiedziach przypominał, a także zobaczyć tak wielu rożnych adresatów listów pasterskich i okolicznościowych, do których swe słowa kierował” – dodał Prymas Polski.


Głos zabrał także redaktor tomu o. Zdzisław Gogola OFMConv. „Traktuję tę książkę przede wszystkim jako źródło, źródło pachnące jeszcze świeżością, które jednak za kilka, kilkadziesiąt i więcej lat stanie się cenną skarbnicą wiedzy i materiałem do badań” – przyznał o. Gogola. Powtórzył również myśl z napisanego przez siebie wstępu, podkreślając, że czytelnik znajdzie w publikacji odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości, które zasiewane przez środowiska liberalne i ateistyczne nurtują umysły myślących katolików. Dużą zaletą książki – dodał – jest także ukazanie niektórych aspektów życia społeczno-politycznego i religijnego w Polsce i wśród Polonii na początku XXI wieku.


Z kolei abp Józef Kowalczyk, dziękując za zaangażowanie i pomoc w publikacji i prezentacji książki wyraził nadzieję, że sięgną po nią nie tylko miłośnicy historii, ale także „wiele Polek i Polaków, dla których prawda i życie w prawdzie są cenne, a norma prawna i jej przestrzeganie są drogą prowadzącą do większego poszanowania godności każdego człowieka i autentycznego realizowania zasady sprawiedliwości społecznej”. Emerytowany metropolita gnieźnieński podkreślił również, że obok wielu faktów i wydarzeń książka ukazuje nowy sposób i wymiar działalności duszpasterskiej dzięki nowoczesnym środkom społecznego przekazu. Jak przyznał, miał okazję osobiście tę ewolucję mediów obserwować i jej doświadczyć. Na koniec apelował o więcej kultury i szacunku w przestrzeni publicznej. „Uczmy się wszyscy kultury dialogu, szanując współrozmówcę, od którego możemy się wiele nauczyć” – podkreślił.


Książkę wydało Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce. Obok wspomnianych materiałów prasowych oraz listów i not okolicznościowych zawiera ona także fotografie z okresu pełnienia przez abp. Józefa Kowalczyka posługi metropolity gnieźnieńskiego Prymasa Polski. Podczas spotkania prezydent Gniezna Tomasz Budasz wręczył abp. Józefowi Kowalczykowi Medal Koronacyjny. 


B. Kruszyk KAI

 

 

Video. P. Kujawski
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy