wtorek, 18 lutego 2020 r.

PWSD: lektorat i akolitat

Bp Krzysztof Wętkowski włączył do grona akolitów i lektorów jedenastu alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. „Nie przyjmujecie tych posług, by służyć sobie, ale by służyć wspólnocie” – mówił. 


Uroczystość odbyła się w niedzielę 5 marca w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem najbliższych i przyjaciół kleryków. Obrzęd rozpoczęło imienne wezwanie kandydatów, na które każdy z nich odpowiedział „Jestem”, wyrażając w ten sposób gotowość wypełnienia woli wzywającego Boga oraz podjęcia zadań wynikających z przyjęcia posługi. W krótkim słowie biskup pomocniczy gnieźnieński nawiązał do czytanej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Ewangelii o kuszeniu Jezusa. Jak mówił, jedną z największych pokus dzisiejszego świata jest relatywizowanie prawdy. „Nic nie jest jasne, nic nie jest obiektywne, żadna prawda nie istnieje, każdy może wybierać jak chce – to pokusa szatańska uderzająca dziś bardzo mocno w życie człowieka, także człowieka wierzącego. Jak z pokusami sobie radzić, pokazał nam sam Chrystus. Potrzeba stanowczości i oparcia się na Bogu, na mocy, która przychodzi przez słowo, sakramenty, Eucharystię. Tam szukajmy pomocy i wsparcia” – podkreślił bp Wętkowski. Zwrócił się także bezpośrednio do przyjmujących posługi lektoratu i akolitatu przypominając im, że przyjmują je nie po to, aby służyć sobie, ale po to, aby „służyć wspólnocie i nieść braciom i siostrom to, co jest niezbędne do ich rozwoju duchowego”.


Biskup pomocniczy gnieźnieński pouczył też alumnów o czekających ich zadaniach podkreślając, że posługa lektoratu to szczególne posłannictwo. „Będziecie czytali Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, będziecie wychowywali w wierze dzieci i dorosłych i będziecie ich przygotowywali do godnego przyjęcia sakramentu” – mówił. Zwracając się do kandydatów na akolitów gnieźnieński biskup pomocniczy przypomniał, że uczestniczą oni w posługiwaniu Kościoła w sposób szczególny, pomagając kapłanom i diakonom w wykonywaniu ich urzędu, a także, jako nadzwyczajni szafarze, udzielając Komunii świętej wiernym oraz zanosząc ją chorym.


Po wysłuchaniu pouczenia kandydaci na lektorów przyjęli z rąk biskupa księgę Pisma Świętego, a ustanowieni akolitami naczynie z chlebem, w którym to znaku powierzona im została posługa akolitatu. Odtąd zobowiązani są do godnego wypełniania powierzonych im przez Kościół zadań, wnikania w tajemnice Eucharystii oraz otaczania jej pełną czcią i szczerym szacunkiem.


Posługa lektoratu i akolitatu jest istotnym etapem na drodze przygotowania kandydata do święceń diakonatu, a następnie prezbiteratu. Przyjmujący tę pierwszą czyta odtąd Pismo Święte podczas liturgii z tą świadomością, że staje się potrzebnym pomocnikiem kapłanów i diakonów. W ten sposób włącza się w dzieło umacniania wiary słuchaczy Słowa Bożego i przygotowuje ich do godnego przyjęcia sakramentów. Ma również prawo do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Akolita jest ustanowiony aby wspomagać diakona i usługiwać kapłanowi. Jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej może tego sakramentu udzielać gdy brakuje kapłanów i diakonów albo gdy liczba wiernych jest tak duża, że bez pomocy akolity obrzęd sprawowania Mszy św. znacznie by się przedłużył.


Mszę św. z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu koncelebrowali m.in.: rektor gnieźnieńskiego seminarium ks. dr Przemysław Kwiatkowski, wicerektor ks. dr hab. Maciej Olczyk, ojcowie duchowni oraz przybyli kapłani.


Posługę lektoratu przyjęli
 

 

 • kl. Marcin Kąkol pochodzący z parafii pw. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
 • kl. Dawid Mistelski pochodzący z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Barcinie
 • kl. Michał Owczarczak pochodzący z parafii pw. św. Marcina w Pawłowie
 • kl. Adam Piechowiak pochodzący z parafii pw. św. Wita z Rogoźnie
 • kl. Marcin Piskorski pochodzący z parafii pw. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
 • kl. Jakub Siutkowski pochodzący z parafii pw. MB Szkaplerznej w Golinie
 • kl. Rafał Wojciechowski pochodzący z parafii pw. bł. Michała Kozala w Gnieźnie

 

 

Posługę akolitatu przyjęli

 

 • kl. Paweł Balicki pochodzący z parafii pw. Świętego Ducha we Wrześni
 • kl. Bartosz Rozynek pochodzący z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Chodzieży
 • kl. Jacek Stróżewski pochodzący z parafii pw. św. Floriana w Chodzieży
 • kl. Mateusz Śróda pochodzący z parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu

 

 

B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk  

Polecamy