wtorek, 18 lutego 2020 r.

Spotkanie w Instytucie

Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zostało zaczerpnięte z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5,14-20): Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas. W myśl tej sentencji 10 marca w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu odbyła się debata zatytułowana Szlakiem myśli Johna Wesleya, czyli w co wierzą metodyści?


W dyskusji udział wzięli: ks. dr hab. Przemysław Kantyka z Kościoła rzymskokatolickiego i ks. mgr Krzysztof Wolnica z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Punktem wyjścia dla debaty było przedstawienie genezy metodyzmu. Ten ruch przebudzeniowy, który pojawił się za sprawą Johna Wesleya na widowni dziejów chrześcijaństwa pod koniec lat trzydziestych XVIII wieku, starał się wcielić w życie prawdy wiary chrześcijańskiej mówiące o konieczności prowadzenia czystego, Bogu podobającego się życia. W tym też znaczeniu był bardziej pragmatycznym ruchem etycznym niż nowym akademickim ruchem teologicznym, jak zgodnie przyznali prelegenci. Zgodzili się również co do tego, że dogmatyka ruchu metodystycznego jest dogmatyką zaczerpniętą z Kościoła anglikańskiego, w którym wzrastał Wesley. Elementem wyróżniającym metodyzm od anglikanizmu czy katolicyzmu, jak podkreślił ks. mgr Krzysztof Wolnica, jest eklezjologia, czyli nauka o Kościele. Zdaniem prelegentów istnienie różnych tradycji pośród chrześcijan stanowi o bogactwie Chrystusowego Kościoła. Zgodzili się z Johnem Wesleyem, że jedność manifestuje się poprzez wspólnotę wiary, która jest czynna w miłości. Spotkanie, w którym liczny udział wzięli mieszkańcy Inowrocławia, poprowadziła inicjatorka wydarzenia Justyna Majewska.

 

J. Majewska
Fot. R. Szalow

Polecamy