piątek, 27 listopada 2020 r.

Pustelnicy w Budzisławiu Kościelnym

Parafia w Budzisławiu Kościelnym cieszy się relikwiami pustelników – świętych Andrzeja Świerada i Benedykta. Cząstki kości sprowadzone zostały z Nitry na Słowacji. Uroczystość wprowadzenia odbyła się w doroczny odpust pod przewodnictwem bp. seniora Bogdana Wojtusia.


Uroczystość rozpoczął orszak procesyjny z plebanii do kościoła z udziałem księdza biskupa, księży emerytów, dekanalnych duszpasterzy, Ochotniczej Straży Pożarnej, asysty, orkiestry dętej z Wilczyna, przybyłych gości i parafian. Po odczytaniu aktu przekazania relikwii  przez proboszcza ks. Romana Dąbrowskiego rozpoczęła się suma odpustowa. Mszę świętą w pełnej oprawie liturgicznej celebrował i słowo pasterskie wygłosił bp Bogdan Wojtuś. W homilii ukazał działanie łaski Bożej w życiu świętych.  Przejawiała się ona w ich żarliwej modlitwie, pokorze, skromności, wyczerpującej pracy i pokucie. Ksiądz biskup podkreślał, że dzisiejszemu człowiekowi również potrzebna jest pustelnia, gdzie mógłby zatrzymać się, wyciszyć, oderwać się od natłoku codziennych obowiązków, przez co może zbliżyć się do Boga i drugiego człowieka. Żywot świętych powinien być przykładem  do naśladowania. Modlitwę zakończyła procesja eucharystyczna wokół kościoła z relikwiami św. Andrzeja Świerada i Benedykta. Uroczystość zakończono ucałowaniem relikwii świętych przez księdza biskupa, duchowieństwo i wszystkich zgromadzonych. Ksiądz Roman Dąbrowski dziękując wszystkim za przybycie i udział w tak doniosłej uroczystości wyraził  nadzieję, że budzisławska świątynia stanie się miejscem, gdzie wielu doświadczy szczególnych łask za wstawiennictwem świętych Andrzeja Świerada i Benedykta .


Fot. J. Rewers

Polecamy