poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

XVI Dzień Katechetyczny

Katechetki i katecheci z archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczyli 27 sierpnia w XVI Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym inaugurującym kolejny rok ich pracy i formacji.


 Doroczne spotkanie rozpoczęła Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego, który udzielił specjalnego błogosławieństwa katechetom rozpoczynającym w tym roku swoją misję. Po Eucharystii wszyscy spotkali się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, gdzie licznie przybyłych witała dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie Teresa Kowalczyk. Uczestnicy spotkania wysłuchali także wykładu inauguracyjnego ks. Marcina Andrzejewskiego, który mówił o miejscu i roli nauczycieli religii w szkolnej społeczności. Zapoznali się ponadto z internetową platformą strefakatechety.pl oraz instrukcją nt. obowiązku zgłaszania przestępstw wobec nieletnich, o czym mówił ks. Wojciech Rzeszowski – delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Obecny na spotkaniu bp Wętkowski wręczył także listy gratulacyjne katechetom obchodzącym 25-lecie pracy w szkole. Zaprezentowano także Biuletyn Katechetyczny i zachęcono katechetów do udziału w warsztatach metodycznych, do których prowadzenia zaproszeni zostali eksperci z diecezji warszawskiej, poznańskiej, bydgoskiej i płockiej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 400 nauczycieli religii.

 

 

Polecamy