piątek, 27 listopada 2020 r.

Modlitwa o jedność

Pod hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 2 Kor 5,14–20) przebiega rozpoczęty 18 stycznia Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan. O liczniejszy udział polskich wyznawców w tym wydarzeniu zaapelowali wspólnie przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.


W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność chrześcijan. Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Nabożeństwo Centralne tegorocznego Tygodnia odbędzie się w niedzielę 22 stycznia o godz. 16.00 w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze. W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia. Jeszcze inne spośród tych ośmiu nabożeństw wybierają jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, najczęściej w niedzielę. Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych, jest gościnna wymiana kaznodziejów.


Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP bp Krzysztof Nitkiewicz wskazywał podczas konferencji prasowej w Warszawie, że dialog doktrynalny sprawa, iż chrześcijanie różnych wyznań są bliżej siebie. „Nie wiemy kiedy i w jakiej formie nastąpi jedność, naszym zadaniem jest modlitwa” – powiedział. Dodał, że „jedność będzie zawsze jednością w różnorodności”. Bp Nitkiewicz zauważył, że nie brakuje dziś wrogów ekumenizmu, nawet w świecie naukowym. "Ruch ekumeniczny obarcza się winą za kryzys Kościoła i nazywa ekumenizm herezją, ale prawdziwa herezją jest potępianie ekumenizmu" – podkreślił hierarcha. Przedstawiciel KEP przypomniał też o podpisaniu przez Polską Radę Ekumeniczną i Kościół rzymskokatolicki dokumentu o wzajemnym uznaniu chrztu a także wspólnych apelach: o ochronę stworzenia, o poszanowanie świętości niedzieli oraz o przesłaniu w sprawie uchodźców.


Z kolei biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Jerzy Samiec wskazywał, że katolicy i ewangelicy mają różne tradycje i zwyczaje ale łączy ich Ewangelia i misja głoszenia Jezusa Chrystusa. Z wielkim uznaniem wypowiedział się o wydanym w 2013 r. dokumencie „Od konfliktu do komunii” Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. "To dokument napisany bardzo uczciwie, pokazujący co już osiągnęliśmy i w których miejscach się różnimy" - ocenił bp Samiec zapewniając: "Więcej nas łączy niż dzieli". Bp Samiec podkreślił, że tzw. Kościoły mniejszościowe w Polsce są bardzo wrażliwe na sposób, w jaki przedstawia się ich w Kościele rzymskokatolickim, na katolickiej katechezie ale też przez polityków i w mediach. Apelował o właściwe traktowanie mniejszościowych wspólnot. Biskupi z obydwu Kościołów wyrazili ubolewanie, że w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan włącza się jedynie doskonale sobie już znane grono tych samych ludzi, głównie starszych lub średnim wieku. Zdaniem bp Nitkiewicza w organizację ekumenicznych wydarzeń mogłaby się włączać młodzież związana ze wspólnotą Taizé.


Tegoroczny Tydzień Ekumeniczny przebiega pod hasłem "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14–20) zaczerpniętymi z 2. Listu do Koryntian 5,14-20. Materiały na tegoroczne wydarzenie przygotowali chrześcijanie z Niemiec. Zdanie z 2 Listu do Koryntian podkreśla, że pojednanie jest darem od Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. Tekst ten wyznacza refleksje na osiem dni modlitwy, w których zostały rozwinięte wybrane treści teologiczne: dzień 1: Jeden umarł za wszystkich, dzień 2: Nie żyjemy już dla siebie, dzień 3: Już nikogo nie znamy według ciała, dzień 4: To, co dawne, przeminęło, dzień 5: Nastało nowe, dzień 6: Bóg pojednał nas ze sobą, dzień 7: Służba pojednania, dzień 8: Pojednani z Bogiem.


Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań z całego świata spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Od 1966 r. materiały te przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska. Historyczne tradycje ekumenizmu w Polsce sięgają XVI wieku (Ugoda Sandomierska 1570 r.) Pierwsza w Polsce organizacją międzywyznaniowa był powstały w 1923 roku Oddział Krajowy Światowego Związku Krzewienia Przyjaźni między Narodami za pośrednictwem Kościołów. Oficjalne ukonstytuowanie się Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) nastąpiło 15 listopada 1946 r. w Warszawie. Do PRE należy obecnie siedem Kościołów: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Polskokatolicki, Starkokatolicki Kościół Mariawitów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Metodystyczny i Polski Kościół Chrześcijan Baptystów. Kościół rzymskokatolicki nie jest członkiem PRE ale z nią współpracuje w ramach wspólnej Komisji od 1974 r.


KAI
Fot. KEP/M.Mazur 

Polecamy