piątek, 27 listopada 2020 r.

Posiedzenie Komisji Duchowieństwa

Abp Wojciech Polak przewodniczył 31 stycznia obradom Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Prymas Polski wziął także udział w warsztatach nt. procedur kanonicznych w przypadkach wykorzystania seksualnego osób małoletnich.  


Na odpowiedzialność księży za powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego zwrócił uwagę abp Wojciech Polak, podsumowując dla KAI wtorkowe (31 stycznia) spotkanie Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Metropolita gnieźnieński przewodzi temu gremium od czerwca ub. r. Funkcję objął po kard. Stanisławie Dziwiszu. Podczas obrad omówiono m.in. zakres prac nad implementacją nowego ratio fundamentalis – zasad formacji kapłańskiej w Polsce. Podjęto także temat Listu do kapłanów na Wielki Czwartek, w którym jednym z wątków – jak zapowiedział Prymas – będzie odpowiedzialność księży za powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Chodzi tu – wyjaśnił – o bardzo konkretne wskazanie na potrzebę tworzenia kultury powołaniowej, jak i wyraźne podkreślenie odpowiedzialności za formy już istniejące takie jak: rekolekcje powołaniowe, sakrament pokuty, kierownictwo duchowe. Przewodniczący Komisji Duchowieństwa KEP przyznał jednocześnie, że Wielki Czwartek to dla kapłanów szczególna okazja do podziękowania Bogu za dar i łaskę powołania i zarazem sposobność do ponownego uświadomienia sobie, że mają być wiarygodnymi świadkami tego daru. „To najlepsza akcja powołaniowa. Duchowny ma się troszczyć, by inni, zwłaszcza ludzie młodzi, potrafili odkrywać swoje życiowe powołanie” – dodał abp Polak.Abp Wojciech Polak wziął również udział w warsztatach nt. procedur kanonicznych w przypadkach wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Szkolenie odbyło się w Centrum Ochrony Dziecka działającym przy Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Prowadził je promotor sprawiedliwości w Kongregacji Nauki Wiary o. prof. Robert Geisinger SJ, który omówił kwestie dotyczące dochodzenia wstępnego oraz kanonicznych procesów karnych sądowych jak również administracyjnych. W spotkaniu uczestniczyli sędziowie z kościelnych trybunałów oraz prawnicy-kanoniści, do których trafiają sprawy o przestępstwa seksualne popełnione przez duchownych na szkodę małoletnich. Podsumowując szkolenie dyrektor COD o. Adam Żak SJ wskazał na podwójną wartość warsztatów. Z jednej strony – jak mówił – reprezentatywni przedstawiciele Kongregacji Nauki Wiary, odpowiedzialni za procedowanie wszystkich zgłoszonych przypadków i ich osądzanie mogli poznać środowisko polskich kanonistów - praktyków, którzy pracują w sądach biskupich oraz tych, którzy z ramienia swoich przełożonych przeprowadzają dochodzenia wstępne lub postępowania sądowe lub administracyjne, poznać ich sposób myślenia, doświadczenia i pytania. Z drugiej strony polscy prawnicy mieli okazję poznać przedstawicieli Kongregacji. Stolica Apostolska, do której wysyła się zgłoszenia to nie jest anonimowy urząd ale są to ludzie wykształceni, wrażliwi, przygotowani do pełnionego zadania na rzecz Kościoła powszechnego. Ważne jest żeby polscy prawnicy znali "ducha" w jakim Kościół odpowiada na skandal nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych i umieli realizować wolę papieży wyrażoną w dokumentach prawnych - zaznaczył o. Żak SJ.


 


BK za KAI
Fot. KEP

Polecamy