piątek, 27 listopada 2020 r.

Prymas w Kopenhadze

Abp Wojciech Polak gości z wizytą duszpasterską u Polaków w Kopenhadze. W niedzielę 15 stycznia przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Anny, dziękując wraz z wiernymi i duchowieństwem za minioną 1050. rocznicę Chrztu Polski.


W wygłoszonej homilii Prymas wielokrotnie powracał do ubiegłorocznych obchodów jubileuszowych zorganizowanych nie tylko w Gnieźnie, Poznaniu i na Jasnej Górze, ale w wielu miastach w Polsce i poza jej granicami, wszędzie tam, gdzie – jak mówił – „Polacy żyją i gdzie ich wiara zakorzeniona w chrzcie świętym stanowi fundament teraźniejszości i przyszłości”. Wszędzie tam – powtórzył za papieżem Franciszkiem abp Polak – dziękowaliśmy Bogu, który podążał z naszym narodem, biorąc go za rękę, jak ojciec dziecko, i towarzysząc mu w wielu sytuacjach.


Prymas wspomniał także o świętowanym przed ponad półwieczem Sacrum Poloniae Millenium. Jak przypomniał, biskupi polscy wystosowali wówczas do Episkopatów katolickich 56 listów, w których informowali o obchodach i przypominali, że Polska w swoich dziejach narodowych i katolickich była powiązana nie tylko z Kościołem powszechnym, ale i z wieloma narodami. Dla żyjących wtedy za żelazną kurtyną Polaków – przyznał Prymas – ta szczególna braterska pamięć była nie tylko wołaniem o modlitwę w intencji Polski, ale również przypomnieniem, że w rodzinie katolickich krajów i ludów żyje również od tysiąca lat katolicki Naród polski. „Dziś, po pięćdziesięciu latach, Wy, Moi Drodzy, żyjący także tutaj, na gościnnej duńskiej ziemi, jesteście żywym listem, poprzez który współczesne pokolenia waszych dzisiejszych sąsiadów, Duńczyków, mogą dowiedzieć się, że jesteście synami i córkami narodu ochrzczonego przed z górą tysiącem lat – mówił Prymas. Przez was – kontynuował słowami kard. Stefana Wyszyńskiego – „inni mogą poznać, że na glebę polską i na duszę polską, na kształtującą się coraz wspanialej kulturę narodową padały ziarna Boże, które w pokoleniach, chrzczonych przez Kościół w ziemi ojczystej, wydały wspaniałe owoce”.


Metropolita gnieźnieński przypomniał także o znaczeniu i zobowiązaniach wynikających z przyjęcia chrztu świętego. Chrzest – mówił – jest sakramentem nowego życia, nowej przygody z Bogiem, tej nowości, która powinna ujawniać się w całym naszym życiu. W chrzcie świętym jesteśmy odrodzeni z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Jesteśmy w nim odrodzeni mocą męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i wezwani, by razem, wespół ze wszystkimi, dawać świadectwo Chrystusowi naszym życiem i naszym postępowaniem. A wzorem takiego świadectwa jest Jan Chrzciciel, który mówi nam dziś, że aby być autentycznym świadkiem Chrystusa, potrzeba pokory i wewnętrznej wolności.


„Świadek nie jest Chrystusem – przypomniał Prymas. – Jest Jego świadkiem, a więc tym, który w całej prostocie i słabości swego własnego życia, nawracając się i odkrywając wciąż Jego wielkość, a zwłaszcza Jego miłosierne i przebaczające oblicze, głosi Chrystusa innym. I nie głosi Chrystusa triumfatora, ale Baranka Bożego” – zaznaczył, wskazując za papieżem Franciszkiem, że w praktyce oznacza to bardzo konkretne działanie – stawianie niewinności w miejsce podłości, miłości w miejsce siły, pokory w miejsce pychy, służby w miejsce prestiżu. Oznacza również – tłumaczył abp Polak – otwartość, a nie zamykanie się na innych, bycie nie jak oblężona twierdza, ale miasto na górze, otwarte i gotowe na przyjęcie innych, oznacza „proponowanie Ewangelii wszystkim, świadcząc własnym życiem, że naśladowanie Jezusa czyni nas bardziej wolnymi i radosnymi”.


„Tak bardzo potrzebujemy dziś takiego właśnie świadectwa – stwierdził Prymas. – Potrzebuje go Kościół, potrzebuje go współczesny świat; potrzebują nasze rodziny, ale też ci wszyscy, którzy z daleka, niekiedy z lękiem, niekiedy z drwiną, niekiedy z zapytaniem, na nas spoglądają (…) Światu potrzeba świadków, pokornych i odważnych jak Jan Chrzciciel. Potrzeba radosnych zwiastunów Chrystusa i Jego Ewangelii” – mówił na koniec abp Wojciech Polak.


Mszę św. wspólnie z Prymasem celebrował ordynariusz diecezji Kopenhaga bp Czesław Kozon, miejscowi duszpasterze ojcowie redemptoryści oraz kapłani Polskiej Misji Katolickiej. Po Mszy św. abp Polak spotkał się z najmłodszymi i rodzinami. Obejrzał również jasełka przygotowane specjalnie na tę okazję w oparciu o powieść Romana Brandstaetter "Jezus z Nazaretu". Jutro metropolita gnieźnieński spotka się m.in. z klerykami miejscowego seminarium duchownego. Prymas Polski gości w Danii na zaproszenie wspomnianego ordynariusza diecezji kopenhaskiej bp. Czesława Kozona oraz tamtejszej Polskiej Misji Katolickiej. Parafia pw. św. Anny, w której dziś dziękował za jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, jest jedną z największych w diecezji kopenhaskiej, która obejmuje swoim zasięgiem Danię, Wyspy Owcze i Grenlandie. 

 

B. Kruszyk KAI
Fot. ks. M. Kulczynski

Polecamy