piątek, 27 listopada 2020 r.

Rocznica śmierci kard. Glempa

Abp Wojciech Polak przewodniczył w niedzielę w inowrocławskim kościele pw. Zwiastowania NMP Mszy św. w intencji kard. Józefa Glempa. „Serce Prymasa Polski musi być szeroko otwarte na wszystkich Polaków, i z tego serca i miłości do wszystkich Prymas będzie zdawał sprawę przed Bogiem i przed Polską” – powtórzył słowa zmarłego przed 4 laty Prymasa przełomów.


Wspominając swojego poprzednika na stolicy arcybiskupiej i metropolitalnej w Gnieźnie abp Wojciech Polak przypomniał jego słowami, jak prymasowską posługę postrzegał i rozumiał. Będąc przez wiele lat bliskim współpracownikiem kard. Stefana Wyszyńskiego kard. Glemp miał świadomość, że „wchodzi w to szczególne dziedzictwo ducha, które sobie wzajemnie przekazujemy we wspólnocie wiary”.


„Wiedział, że Boża Opatrzność stawia na jego drodze wielkie wyzwania, a jednak jako człowiek skromny i prosty – jak poznaliśmy go i my wszyscy – mówił, że chciałby, aby jego prymasowskie posługiwanie dokonywało się w ciszy i pokoju, by mógł spełniać służbę Kościołowi i Narodowi bez nadmiernej wrzawy” – cytował abp Polak przypominając dalej, że kard. Glemp sam o sobie mówił: „mały prymas”, który pragnie, o ile można, w nowych warunkach, kontynuować to, co zrobił wielki Prymas Tysiąclecia. Był przy tym świadomy trudności i wyzwań.


„Wiedział, że czas, w którym został mianowany Prymasem Polski nie będzie łatwy. Mówił, że trzeba liczyć na pomoc innych, na szukanie współpracowników, na to, co w Kościele nazywamy kolegialnością. W swoim życiu i prymasowskim posługiwaniu okazał się tym, który potrafił jednoczyć. Dobrze wiedział, że serce Prymasa Polski musi być szeroko otwarte na wszystkich Polaków, i z tego serca i miłości do wszystkich Prymas będzie zdawał sprawę przed Bogiem i przed Polską. Modląc się więc dziś za niego w czwartą rocznicę śmierci i wspominając jego prymasowskie posługiwanie, dziękujemy Bogu za to serce szeroko otwarte na wszystkich, za Bożego ducha, który go przenikał, za nadzieję i tę pogodę ducha, którą miał w swym sercu” – mówił abp Wojciech Polak.


Metropolita gnieźnieński przyznał, że kard. Glemp był z tych, którzy mają w swoim sercu gotowość, by na słowa Jezusowego wezwania: „pójdźcie za mną”, wszystko pozostawić i natychmiast pójść za Nim. Mówił, że dla Kościoła nie powinno być czasów ani trudnych, ani łatwych. Każde czasy są dobre do głoszenia tego, co mamy głosić. Dziś trzeba to robić szczególnie na peryferiach świata, w tych „Galileach naszych czasów”, jak je nazywa papież Franciszek.


„Czy potrafimy to dostrzec i zrozumieć? – pytał Prymas Polski. – Czy potrafimy w naszym życiu odnaleźć takie właśnie miejsca i sytuacje, które choć często dzieją się tak blisko nas, są  nam jednak na różne sposoby obce? Czy nie zamykamy się tylko w tym, co jest dla nas wypróbowane i wygodne? Z tej wygody – powtórzył za papieżem Franciszkiem abp Polak – trzeba wyjść. Trzeba zdobyć się na odwagę. Trzeba iść do takiej, czy innej Galilei, do wszystkich, bo Dobra Nowina nie jest ograniczona do jakiejś jednej części rodzaju ludzkiego, ale jest skierowana do wszystkich, którzy na nią czekają, ale także i do tych, którzy być może niczego się już w życiu nie spodziewają i nie mają nawet już siły, by szukać i pytać.


Mszę św. wspólnie z Prymasem Polski celebrowali: proboszcz parafii ks. prałat Leszek Kaczmarek oraz inowrocławscy proboszczowie. Obecni byli m.in. rodzony brat kard. Glempa, przedstawiciele lokalnych władz oraz członkowie Towarzystwa św. Wojciecha, które kardynał reaktywował i któremu patronował. Kościół pw. Zwiastowania NMP to miejsce chrztu kard. Józefa Glempa. Jeśli mógł, modlił się w nim w bliskości swoich urodzin.


Pod koniec liturgii Prymas Polski wręczył ustanowioną przez kard. Józefa Glempa w 2009 roku nagrodę „Ku chwale”. Statuetka przyznawana jest co roku za szczególną duchową i intelektualną pracę na rzecz Ziemi Kujawskiej. Jej tegoroczną laureatką jest Danuta Szyma, nauczyciel muzyki w Inowrocławiu i dyrygent chórów „Canzonetta” i „Cantus” przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. oraz kierownik artystyczny zespołu muzyki dawnej „Schola Cantorum Inovroclaviensis”. Statuetkę otrzymała za zasługi dla rozwoju kultury muzycznej.  


Śp. kard. Józef Glemp był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim w latach 1981-92. Jednocześnie sprawował urząd arcybiskupa metropolity warszawskiego, obie archidiecezje były bowiem do 25 marca 1992 połączone unią personalną. Jednocześnie piastował godność Prymasa Polski, którą zachował – jako kustosz relikwii św. Wojciecha – po reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła w Polsce w 1992 i rozłączeniu obu archidiecezji. Na mocy decyzji Benedykta XVI tytuł Prymasa Polski wrócił do arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego w grudniu 2009 roku, gdy kard. Glemp skończył 80 lat. Otrzymał go ówczesny arcybiskup gnieźnieński Henryk Muszyński.


W poniedziałek 23 stycznia Msza św. w intencji kard. Józefa Glempa sprawowana będzie także w gnieźnieńskiej katedrze. Eucharystii przewodniczyć będzie bp Krzysztof Wętkowski.


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk 

Polecamy