czwartek, 28 maja 2020 r.

Dekret (8.12.2018)

Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował ks. Ireneusza Szypurę, proboszcza parafii pw. św. Floriana w Chodzieży, dziekanem dekanatu chodzieskiego na okres kolejnych 5 lat. Dekret wejdzie w życie 8 grudnia.


Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował ks. Roberta Różańskiego, proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Ujściu, wicedziekanem dekanatu chodzieskiego na okres kolejnych 5 lat. Dekret wejdzie w życie 8 grudnia.

Polecamy