środa, 3 czerwca 2020 r.

Jubileusz KSM

„Kościół nie potrzebuje organizacji działającej według sztywnej instrukcji. Potrzebuje ludzi pełnych Bożego Ducha i Bożego ognia” – mówił w sobotę 15 grudnia do młodych abp Wojciech Polak. Prymas Polski wraz z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży dziękował za 25-lecie organizacji i jej reaktywację w archidiecezji gnieźnieńskiej.


„Bardzo się cieszę, że właśnie dziś jesteśmy razem i świętujemy ten dzień” – mówił do obecnych i byłych członków KSM metropolita gnieźnieński, przypominając krótko historię i idee odrodzonej przed ćwierćwieczem organizacji. Jak podkreślił, miała ona nie tylko formować duchowość młodych, ale także pielęgnować ojczyste tradycje i podejmować aktywność ewangelizacyjną. 


„Jeśli jest prawdą, że przynależność do KSM ma wam, młodym, pomóc dojrzewać w wierze i czynnie uczestniczyć w misji Kościoła, zwłaszcza w środowiskach, w których żyjecie, to źródłem tej obecności i waszego działania nie może być najmądrzej nawet napisana instrukcja. Kościół nie potrzebuje organizacji działającej według sztywnej instrukcji. Potrzebuje ludzi pełnych Bożego Ducha i Bożego ognia. Tylko takie działanie i takie świadectwo ma sens” – tłumaczył abp Polak nawiązując do czytanej w Ewangelii zapowiedzi Jana Chrzciciela, że nadchodzi Ten, który „chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.


„Także i nam Jan Chrzciciel powtarza dziś raz jeszcze: idzie mocniejszy ode mnie. Na Niego czekacie! Czekacie na Tego, który będzie oczyszczał was z wszelkich waszych iluzji, bo tylko On ma moc oddzielać w życiu to, co jest pszenicą od plew” – mówił Prymas Polski.


Metropolita gnieźnieński zwrócił również uwagę na wskazówki, jakie prorok dawał tym, którzy przyszli nad Jordan z pytaniem, co mają robić. Wszystkie odpowiedzi jakie Jan dawał mówiły o uczciwości, solidarności i zachowaniu dobrych relacji z ludźmi.


„Zalecał więc dzielenie się z innymi dobrami, aby ci, którzy je posiadają podzielili się z tymi, którym ich brakuje. Przestrzegał przed nadużyciem i niesprawiedliwością, aby nie żądać od innych więcej poza należną kwotą. Co to oznacza – zapytał kiedyś papież Franciszek i odpowiedział, że Jan Chrzciciel mówi jasno: nie brać haraczu. Wreszcie wskazywał,  że nie wolno niczego na nikim wymuszać gwałtem czy stosowaniem ucisku, aby osiągnąć dla siebie takie czy inne korzyści” – podkreślił Prymas dopowiadając, że jest to nic innego, jak wezwanie do nawrócenia i wejścia na drogę sprawiedliwości, solidarności i wstrzemięźliwości.


Mszę św. wspólnie z Prymasem Polski celebrował m.in. pierwszy asystent kościelny KSM archidiecezji gnieźnieńskiej ks. Andrzej Panasiuk. Obecni byli także kapłani związani z organizacją i zaangażowani w duszpasterstwo młodzieży.


Przedwojenne Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży było podporządkowane Akcji Katolickiej, ale miało własne władze i prowadziło własną działalność. Pod hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową” członkowie KSMM i KSMŻ zajmowali się formacją duchową i intelektualną, organizowali kursy i odczyty, wydawali czasopisma, zajmowali się działalnością charytatywną i społeczno-patriotyczną. Działalność KSM przerwał wybuch wojny.


Na początku lat 90. myśl o KSM wróciła. W 1990 r. wydany został dekret powołujący do życia KSM jako ogólnopolską organizację, trzy lata później zatwierdzono jej statut. Struktury KSM powstały również w archidiecezji gnieźnieńskiej. Z czasem, w miarę upływu lat, wraz z malejącą liczbą członków, działalność organizacji zaczęła zamierać. W ubiegłym roku organizacja wznowiła działalność i była to inicjatywa oddolna, podjęta przez samych młodych po przeżytych wcześniej Światowych Dniach Młodzieży.


Celem KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, a kierunki tego rozwoju wyznacza dziesięć zasad KSM: „Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie. Kształć swój umysł, wolę i serce. Szanuj swoją godność, bądź prawy i czysty. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej. Szerz chrześcijańską kulturę życia; bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie”.


B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk 

Polecamy