niedziela, 31 maja 2020 r.

Katecheci w Adwencie

Zgodnie z wieloletnią tradycją nowy rok duszpasterski i liturgiczny katecheci archidiecezji gnieźnieńskiej rozpoczynają wspólnie. Było tak i tym razem. W pierwszą i drugą sobotę grudnia spotkali się kolejno w Inowrocławiu oraz Gnieźnie i Wągrowcu na Adwentowym Dniu Skupienia.


Spotkania odbyły się w parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu (1 grudnia) oraz w parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu i Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie (8 grudnia). W Inowrocławiu i Wągrowcu prowadził je ks. dr Hubert Wiśniewski z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W gnieźnieńskim CEF z nauczycielami religii spotkał się z kolei sekretarz Prymasa Polski ks. Marcin Kulczynski. Wygłoszone przez kapłanów konferencje nawiązywały do tematu przewodniego roku duszpasterskiego rozpoczętego w pierwszą niedzielę Adwentu, któremu towarzyszy hasło „W mocy Bożego Ducha”,  i który wzywa m.in. do dawania świadectwa wiary w miejscu, gdzie człowiek żyje – w rodzinie, w miejscu pracy i zamieszkania. Podczas spotkań katecheci uczestniczyli również w adoracji Najświętszego Sakramentu  oraz mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Każde ze spotkań zakończyło się Mszą św., podczas której homilię wygłosili księża prowadzący konferencje.


Doroczne Adwentowe Dni Skupienia wpisują się w program realizacji stałej formacji duchowej katechetów, zgodnie z zaleceniami dokumentów katechetycznych (por. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, nr 153 - 159) i wspierają zaangażowanych w dzieło katechizacji w realizowaniu ich powołania do głoszenia słowa Bożego dzieciom i młodzieży.  


Fot. ks. P. Kowalski i kl. M. Romel

Polecamy