czwartek, 28 maja 2020 r.

Nowa publikacja

Ukazało się nowe wydawnictwo „Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej 1918–2018”. Publikacja zwiera m.in. uzupełniony o nowe wydarzenia rys historyczny oraz listy kapituły do Stolicy Apostolskiej w sprawie powrotu tytułu prymasa Polski do arcybiskupa gnieźnieńskiego.


Jak piszą w słowie wstępnym redaktorzy książki: ks. kan. Zbigniew Przybylski i ks. kan. Maciej Olczyk, mimo iż od poprzedniego wydania upłynęła niecała dekada, zrodziła się potrzeba kolejnego, gdyż minione lata obfitowały w ważne dla archidiecezji gnieźnieńskiej i dla Kapituły Prymasowskiej wydarzenia. W roku 2010 następcą Prymasa Henryka Muszyńskiego i kolejnym arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i Prymasem Polski został długoletni nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, który podczas sprawowania swojego urzędu mianował kolejnych kanoników gremialnych i honorowych Kapituły Prymasowskiej. W roku 2012 ks. kan. Krzysztof Wętkowski, kanonik gremialny kapituły, został mianowany biskupem pomocniczym i wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej. Bp Wętkowski został również wybrany nowym prepozytem kapituły, zastępując na tym urzędzie przechodzącego w stan spoczynku dotychczasowego prepozyta bp. Bogdana Wojtusia. Natomiast od roku 2014 urzędującym prymasem Polski jest abp Wojciech Polak, wywodzący się z prezbiterium Kościoła Bożego Gnieźnieńskiego.


Wydanie drugie jest kontynuacją i uzupełnieniem pierwszego Zawiera rys prawny oraz rozszerzony o nowe wydarzenia rys historyczny. Nowością w publikacji są m.in. listy kapituły do Stolicy Apostolskiej w sprawie powrotu tytułu prymasa Polski do arcybiskupa gnieźnieńskiego oraz znowelizowane w 2018 roku Statuty Kapituły Prymasowskiej. Zaktualizowano także biogramy dotychczasowych 56 kanoników gremialnych kapituły, dodano sylwetki sześciu nowych kanoników oraz uzupełniono listę kanoników honorowych mianowanych w ostatnich latach. Całość opatrzona jest słowem wstępnym prepozyta Kapituły bp. Krzysztofa Wętkowskiego.


„Książka ukazuje się w roku obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rok 1918 to początek nowej historii Polski. Okres wolności po czasach zaborów i zniewolenia. Ale także czas totalitaryzmu faszystowskiego i komunistycznego oraz zmagania się o życie w prawdzie i wolności. Mimo że rola kapituł katedralnych zmieniała się na przestrzeni czasu, to jednak również najnowsze dokumenty kościelne stanowią, że Kapituła Katedralna oprócz bardziej uroczystych czynności liturgicznych wypełnia zadania zlecone jej przez prawo lub przez biskupa diecezjalnego. (…) Niniejsza publikacja stanowi podziękowanie tym wszystkim, którzy wchodząc do grona Kanoników Kapituły Katedralnej w Gnieźnie na przestrzeni ostatnich stu lat, wiernie wypełnili nie tylko obowiązki kanonickie, ale nade wszystko jako kapłani byli w tym świecie świadkami Najwyższego Kapłana” – napisał bp Krzysztof Wętkowski.


Książkę można nabyć w Księgarni Archidiecezjalnej (ulica Tumska, przy katedrze).  

Polecamy