czwartek, 28 maja 2020 r.

Światło z Betlejem w gnieźnieńskiej Kurii

W piątkowe południe Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do gnieźnieńskiej Kurii. W imieniu wszystkich pracowników i kapłanów z rąk gnieźnieńskich harcerzy odebrał je Prymas Polski abp Wojciech Polak.


W tym roku płomieniowi z Betlejem towarzyszy hasło-przesłanie „Światło, które łączy”. W ten sposób druhny i druhowie pragną przypomnieć, że łączy nas służba rozumiana jako wychodzenie, poszukiwanie i towarzyszenie innym. Do Gniezna Betlejemskie Światło Pokoju dotarło w niedzielę 16 grudnia. Harcerze odebrali je od swoich słowackich kolegów. Teraz zanoszą płomień do szpitali, Domów Pomocy Społecznej, szkół, Domów Dziecka, urzędów, parafii i wielu innych miejsc użyteczności publicznej, do ludzi samotnych, odrzuconych i kochanych wciąż za mało.


„Chcemy, by trafiło na wszystkie polskie stoły i zapłonęło na wieczerzy wigilijnej zapalone na świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dzieląc się płomieniem zapalonej świecy z innymi, niczego nie tracimy. Podzielone światło jest w stanie rozproszyć ciemności i wypełnić całe pomieszczenie nowym blaskiem bijącym już nie tylko od jednej, ale od wielu świec łącząc wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie” – zapewniają harcerze.


Betlejemskie Światło Pokoju jest światłem pokornym i pełnym łagodności. Nie jest światłem, które się narzuca. Jest światłem, które mówi do serca. Pokora jest nam niezbędna, by współpracować, by być otwartym na nowe wyzwania.


„W sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju 2018 zwróćmy uwagę na to, co nas łączy, co nam jest wspólne i cieszmy się z tego, co jest dobrem wspólnym, a potem dopiero szukajmy drogi do pełnej jedności, do porozumienia się w sprawach, gdzie jeszcze są różnice. (…) Tak wiele mamy wspólnego, że dzięki temu jesteśmy Braćmi. Między braćmi nie zawsze wszystko musi być w porządku i nie we wszystkim muszą być zgodni, są różnice zdań, ale liczą się fakty, które są tak ważne, że nie mogą na skutek pewnych różnic przekreślić tego, co nas łączy i co stanowi podstawę naszego braterstwa. Niosąc Betlejemskie Światło Pokoju, szukajmy tego, co nas łączy” – apelują harcerze.


B. Kruszyk
Fot. ks. M. Kulczynski

Polecamy