sobota, 25 maja 2019 r.

Dekrety (1.05.2018)

Abp Wojciech Polak Prymas Polski mianował ks. Grzegorza Kwaśniewskiego, proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Graboszewie, wicedziekanem dekanatu strzałkowskiego na okres kolejnych 5 lat. Dekret wejdzie w życie z dniem 1 maja br.


Abp Wojciech Polak Prymas Polski mianował na okres 5 lat Archidiecezjalną Komisję ds. Budowy i Konserwacji Kościołów i Budynków kościelnych w składzie: przewodniczący – ks. kan. Jarosław Bogacz, sekretarz – ks. Karol Świderski, członkowie -ks. kan. Jakub Dębiec, inż. Bogumił Haremza, inż. Jarosław Bobkowski. Dekret wejdzie w życie z dniem 1 maja br.

Polecamy