sobota, 25 maja 2019 r.

Potrzeba odwagi

„Chrześcijaństwo łączy się z odwagą wyznawania wiary, z dążeniem do świętości” – mówił podczas II Nieszporów o św. Wojciechu biskup toruński Wiesław Śmigiel wskazując na świadectwo wspominanych dziś kapłanów pomordowanych w czasie II wojny światowej oraz przykład beatyfikowanej wczoraj Hanny Chrzanowskiej.


Ordynariusz diecezji toruńskiej przewodniczył nabożeństwu kończącemu zwyczajowo obchody patronalne ku czci św. Wojciecha. W homilii, nawiązując do przeżywanego w czasie odpustu zakończenia jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce, przypomniał, że Prymasi Polski byli zawsze czytelnym znakiem jedności i swoją działalnością budowali wspólnotę duchową i narodową. „Każdy z Prymasów zostawił tutaj, ale i dla całej Polski, sporo dobra, od abp. Mikołaja Trąby aż po obecnego pięćdziesiątego dziewiątego prymasa abp. Wojciecha Polaka. Ich działalność wyznaczała kierunki życia Kościoła, ale też chroniła nasz naród – zawsze zróżnicowany, niekiedy podzielony – przed bratobójczymi konfliktami. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości od prymasów chcemy się uczyć pełnej miłości i roztropności troski o Ojczyznę” – mówił bp Śmigiel.


Kaznodzieja wspomniał też o patronie Polski św. Wojciechu, pytając, jakie przesłanie kieruje dziś do nas z Gniezna – tego centrum duchowego Polski? Św. Wojciech – mówił – ukazuje nam najpierw, że chrześcijaństwo łączy się z odwagą wyznawania wiary, z dążeniem do świętości. Wspomniał też kapłanów zamordowanych w czasie II wojny światowej, których Kościół w Polsce wspomina właśnie 29 kwietnia, w Dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Przywołując postać i świadectwo bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, zacytował jego słowa wypowiedziane do współbraci i towarzyszy obozowych cierpień, którzy prosili, aby się oszczędzał, że: księdzem jest na dziś, a nie na jutro i tu w obozie musi służyć Chrystusowi. „Takich budujących przykładów  kapłanów oddanych Bogu jest znacznie więcej” – mówił bp Śmigiel dodając, że podobne świadectwo odważnej wiary i świętości zostawiła także beatyfikowana wczoraj Hanna Chrzanowska. „Te zadania – odważnego wyznawania wiary i realizowania powołania do świętości –zabieramy stąd ze sobą. Z Gniezna zabieramy zadanie, abyśmy swoim życiem i świętością realizowaną w codzienności dawali świadectwo, że Jezus jest Panem historii, Panem naszej Ojczyzny, a przede wszystkim Panem naszego życia” – mówił na koniec bp Wiesław Śmigiel.


Podczas nabożeństwa, podobnie jak podczas wszystkich celebracji odpustowych, śpiewał Chór Prymasowski pod dyrekcją ks. kan. Dariusza Sobczaka. We wspólnej modlitwie wraz duchownymi i wiernymi uczestniczył także legat papieski kard. Vincent Nichols, Prymas Anglii i Walii. Po nabożeństwie, zgodnie z kilkudziesięcioletnią tradycją, Prymas Polski abp Wojciech Polak i kard. Vincent Nichols udzielili błogosławieństwa dzieciom. Tradycję tą kultywował rokrocznie kard. Stefan Wyszyński, który błogosławił dzieci razem z kard. Karolem Wojtyłą. 


B. Kruszyk KAI

 

 


Fot. J. Andrzejewski

Polecamy