sobota, 25 maja 2019 r.

LSO u św. Wojciecha

Kończąca rok liturgiczny uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata była również świętem patronalnym Liturgicznej Służby Ołtarza. W przeddzień blisko 80-osobowa grupa ministrantów, lektorów, lektorek i ceremoniarzy z dekanatu goślińskiego modliła się u grobu św. Wojciecha.


Młodzi pielgrzymi odwiedzili Muzeum Archidiecezjalne i zwiedzili katedrę gnieźnieńską, a w południe uczestniczyli w Mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem proboszcza ks. infułata Jana Kasprowicza. Homilię wygłosił diecezjalny duszpasterz LSO ks. kan. Jakub Dębiec. Po południu młodzi gościli Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie zjedli obiad i gdzie mieli okazję poznać nieco seminaryjne życie. Pomodlili się też za alumnów w seminaryjnej kaplicy. Ostatnim punktem pielgrzymki była wizyta w kaplicy CEF, gdzie ks. Jakub Dębiec zachęcał ich do uczestnictwa w warsztatach dla LSO. Młodym pielgrzymom towarzyszyli duszpasterze LSO: ks. Waldemar Myka, ks. Mateusz Stróżewski oraz ks. Jacek Bartmański, który przyznaje, że tego typu wyjazdy są doskonałą okazją do zawiązania wspólnoty między służbą ołtarza całego dekanatu, a także do zapoznania młodych ludzi z dziedzictwem archidiecezji. – Istotny był także aspekt powołaniowy, bowiem to właśnie wspólnota LSO jest jednym z tych miejsc, gdzie rodzą się nowe powołania kapłańskie. To często pierwsze środowisko formacyjne potencjalnych  alumnów – mówi kapłan.

Polecamy