sobota, 25 maja 2019 r.

Młodzi bibliści w Gnieźnie

Laureaci i wyróżnieni XII Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla Młodzieży Gimnazjalnej odebrali 5 listopada z rąk Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka gratulacje i nagrody. Młodym ludziom towarzyszyli ich rodzice i katecheci.


Podobnie jak w latach ubiegłych dwunasta edycja konkursowych zmagań nawiązywała do treści roku duszpasterskiego i przebiegała w dwóch etapach. W pierwszym, szkolnym, udział wzięli uczniowie z ponad 30 szkół, którzy musieli się wykazać znajomością tekstów zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu mówiących o Duchu Świętym. Najlepsi zakwalifikowali się do etapu diecezjalnego, w którym posiadaną już wiedzę trzeba było wzbogacić o podane wcześniej lektury. Jak przyznał biblista ks. dr hab. Paweł Podeszwa ze współorganizującego konkurs Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, poziom był jak zawsze wysoki. „Na podstawie punktacji możemy ocenić, że poziom wiedzy uczestników był wysoki, a wśród laureatów oraz wyróżnionych dodatkowo bardzo wyrównany. Ufamy, że ten kontakt młodych z Pismem Świętym będzie kształtował nie tylko ich intelekt, ale będzie też owocować w ich życiu” – przyznał ks. Podeszwa.


Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 5 listopada w Gnieźnie. Laureatom i wyróżnionym gratulował Prymas Polski abp Wojciech Polak, który doceniając zaangażowanie młodych ludzi, zachęcał ich do dalszego studiowania Słowa Bożego. Nagrodzonym towarzyszyli katecheci i po raz pierwszy rodzice. Obecna była także przewodnicząca Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie dr Teresa Kowalczyk. W czasie pobytu w Gnieźnie młodzi ludzie wraz z rodzicami i katechetami uczestniczyli w Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej, a później wszyscy wspólnie zjedli obiad. Konkurs organizują: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II archidiecezji gnieźnieńskiej.


Laureaci i wyróżnieni:  

I miejsce – Adam Przybylski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie 
katechetka Anna Marcjan;
II miejsce – Karol Nowacki ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu
katechetka Małgorzata Jeska;
III miejsce – Oskar Serkowski ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Inowrocławiu
katechetka Maria Głowska;


IV miejsce – Paulina Kawczyńska ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skokach 
katecheta ks. Mateusz Stróżewski;
V miejsce – Wojciech Kukorowski z Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach 
katechetka Agnieszka Olejniczak;
VI miejsce – Paweł Przesławski ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Wągrowcu 
katecheta Waldemar Cieśla.


Gratulujemy!


B. Kruszyk

Polecamy